گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

اطلاعیه برنامه بورسیه بانک توسعه اسلامی

73

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی احمد موسی پور

315

اطلاعیه مدرسه زمستانی دانشگاه بین المللی امام خمینی

599

اطلاعیه امریه سربازی

1263

سری سوم لیست دانشگاه های دارای پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

1218

سری دوم لیست دانشگاه های دارای پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

1304

لیست دانشگاه های دارای پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

1393

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه نیشابور

1289

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه کردستان

1270

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه تربت حیدریه

1247

مدرسه زمستانه رهبری تحول دیجیتال و نوآوری کسب و کار

1081

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی اصفهان

1266

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شاهرود

1071

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان

1065

اطلاعیه پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد بدون شركت در آزمون ورودي در سال تحصيلي 1403-1404

1095

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1403-1404

1096

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی ارومیه

1062

فراخوان پذیرش بدون آزمون دانشگاه فسا

1129

فراخوان پذیرش بدون آزمون دانشگاه امام خمینی

986

برگزاری تورهای علمی و تخصصی

945

اخبار و اطلاعیه ها ی گروه