گروه مهندسی شیمی - نفت

برنامه های هفتگی ترم 4011 دانشجویان نوورود (کارشناسی)

3088

برنامه های هفتگی و امتحانات ترم 4011

2552

شماره تماس گروه های آموزشی و واحد های اداری دانشکده

1138

کارگاه بررسی مکانیزم توزیع / تجمع نانو ذرات در نانو کامپوزیت های پلیمری تولید شده در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی

566

برنامه زمانبندی مصاحبه های دکتری

2084

کارگاه آموزش کاربردی در آلمان

1680

کارگاه پیچیدگي زماني در عملکرد مغز انسان: مفاهیم و کاربردها

1663

شماره تماس های گروه های آموزشی جهت پاسخگویی به سوالات مصاحبه های دکتری

1891

بازدید جمعی از دانشجویان دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی دانشگاه رازی از تاسیسات واحد بهره برداری نفت سرکان و ماله کوه

1344

برنامه تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی مهندسی از تاریخ 14 فروردین

2101

دوره آشنایی با مصادیق مالکیت فکری (اختراعات)

1243

برنامه هفتگی مجازی دانشجویان نو ورود نیمسال اول سال تحصیلی 1400

1170

اطلاعیه ها ی گروه