گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

اطلاعیه مدرسه زمستانی دانشگاه بین المللی امام خمینی

263

اطلاعیه امریه سربازی

868

سری سوم لیست دانشگاه های دارای پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

867

سری دوم لیست دانشگاه های دارای پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

968

لیست دانشگاه های دارای پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

1027

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه نیشابور

940

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه کردستان

941

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه تربت حیدریه

920

مدرسه زمستانه رهبری تحول دیجیتال و نوآوری کسب و کار

807

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی اصفهان

964

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شاهرود

854

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان

817

اطلاعیه پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد بدون شركت در آزمون ورودي در سال تحصيلي 1403-1404

879

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1403-1404

871

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی ارومیه

835

فراخوان پذیرش بدون آزمون دانشگاه فسا

921

فراخوان پذیرش بدون آزمون دانشگاه امام خمینی

856

برگزاری تورهای علمی و تخصصی

817

فراخوان پذیرش بدون آزمون دانشگاه صنعتی سهند

422

پژوهشگران برتر جهان در دانشکده فنی مهندسی

475

اخبار و اطلاعیه ها ی گروه