گروه مهندسی شیمی - نفت

اطلاعیه برنامه بورسیه بانک توسعه اسلامی

73

اطلاعیه مدرسه زمستانی دانشگاه بین المللی امام خمینی

599

اطلاعیه امریه سربازی

1263

سری سوم لیست دانشگاه های دارای پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

1220

سری دوم لیست دانشگاه های دارای پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

1304

لیست دانشگاه های دارای پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

1393

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه نیشابور

1289

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه کردستان

1270

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه تربت حیدریه

1247

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی اصفهان

1266

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شاهرود

1071

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان

1065

اطلاعیه پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد بدون شركت در آزمون ورودي در سال تحصيلي 1403-1404

1095

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1403-1404

1096

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی ارومیه

1062

فراخوان پذیرش بدون آزمون دانشگاه فسا

1129

فراخوان پذیرش بدون آزمون دانشگاه امام خمینی

986

برگزاری تورهای علمی و تخصصی

945

فراخوان پذیرش بدون آزمون دانشگاه صنعتی سهند

532

پژوهشگران برتر جهان در دانشکده فنی مهندسی

623

اطلاعیه ها ی گروه