اداره آموزش

دکتر مریم شهبازی تبار

رئیس اداره آموزش 

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی

رشته تحصیلی:  برق- قدرت    

شماره تماس : ۳۴۳۴۳۰۴۱-۰۸۳

پست الکترونیکی : m.sht[at]razi.ac.ir

اجرای آیین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب دانشگاه

 برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرایی لازم برای اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه

 نظارت و هماهنگی بر اجرای برنامه های آموزشی گروه ها و تلاش برای حل مشکل آموزشی آنها

 تهیه و تنظیم سیاست های آموزش دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

  نظارت بر تمام فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری

  رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انضباطی

 ارزشیابی عمل کرد آموزش سالانه اعضای هیئت علمی وکادر آموزشی دانشکده

 ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه برای اجرای مقررات و دستورالعمل های آموزشی مصوب

 تشکیل منظم جلسات شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده

 ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه برای اجرای ضوابط و مقررات مربوطه

 نظارت بر اجرای آزمون های مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری

 شرکت در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و اجرا و انعکاس نتایج آن در دانشکده 

سعید رباعی

کارشناس آموزش مقطع کارشناسی 

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

مدرک تحصیلی :  کارشناسی 

رشته تحصیلی : روابط عمومی

شماره تماس : ۳۴۳۴۳۰39-۰۸۳

پست الکترونیکی : 

انتخاب واحد و حذف و اضافه - دروس معرفی به استاد - میز خدمت و فارغ التحصیلی - تصویب موضوع پروژه و تایید نمره

یزدان ولیئی

کارشناس تحصیلات تکمیلی 

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مهندسی نرم افزار

شماره تماس : ۳۴۳۴۳۰۴۴-۰۸۳

پست الکترونیکی : valiei[at]razi.ac.ir

امور آموزش مرتبط با تحصیلات تکمیلی

نسرین بستامی

کارشناس آموزش

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

مدرک تحصیلی :  کارشناسی

رشته تحصیلی : روابط عمومی

شماره تماس : ۳۴۳۴۳۰38-۰۸۳

پست الکترونیکی : 

گواهی اشتغال به تحصیل - درخواست حذف اضطراری- درخواست مهمانی و انتقالی-تطبیق نمرات-حذف ترم و مرخصی تحصیلی -تایید نمره کارآموزی