تاریخچه

تاریخچه دانشکده فنی مهندسی

احداث ساختمان دانشکده فنی مهندسی در سال ۱۳۶۸ آغاز گردید و در سال ۱۳۷۱ این دانشکده با زیربنای ۱۲۹۰۰ متر مربع و هزینه کرد ۱۰/۳۳۷/۵۵۸/۸۰۲  ریال به بهره برداری رسید. این دانشکده  شامل دپارتمانهای مهندسی برق، مهندسی مکانیک،مهندسی عمران ، مهندسی شیمی، مهندسی مواد و نساجی ، مهندسی کامپیوتر و مهندسی معماری می باشد.

در طرح توسعه دانشکده فنی مهندسی ابتدا در سال ۱۳۸۷ بخش توسعه کلاسها با زیر بنای ۲۸۵۰ متر مربع به ساختمان قدیم اضافه گردید  و در سال ۱۳۹۶ ساختمانهای دانشکده هنر و معماری (فاز اول با زیر بنای ۶۷۲۰ متر مربع )  و ساختمان دانشکده نفت و پتروشیمی با زیر بنای ۵۴۰۰ متر مربع مورد بهره برداری قرار گرفتند. همچنین از نیم سال اول  سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ گروه مهندسی معماری و باستانشناسی در ساختمان دانشکده هنر و معماری و  گروه آموزشی مهندسی شیمی در ساختمان دانشکده  نفت و پتروشیمی استقرار یافته اند. قابل ذکر است که از نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ گروهای مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر به ساختمان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر منتقل شدند.  در حال حاضر فضاهای عمومی دانشکده فنی مهندسی شامل سالن مطالعات خواهران و برادران، آمفی تئاتر ، سالن سمعی بصری ، مجتمع کارگاهی، فضاهای آزمایشگاهی، سایت کامپیوتر (اعم از ساختمان فنی مهندسی و دانشکده برق و کامپیوتر) و بخش توسعه فضاهای کلاسی می باشد.
 

ویدیو معرفی دانشکده فنی مهندسی