گروه مهندسی عمران

برنامه های هفتگی ترم 4011 دانشجویان نوورود (کارشناسی)

3088

برنامه های هفتگی و امتحانات ترم 4011

2552

شماره تماس گروه های آموزشی و واحد های اداری دانشکده

1138

انتصاب دکتر مزدک رادملکشاهی به عنوان ریاست دانشکده فنی مهندسی

1197

برنامه زمانبندی مصاحبه های دکتری

2084

کارگاه آموزش کاربردی در آلمان

1680

کارگاه پیچیدگي زماني در عملکرد مغز انسان: مفاهیم و کاربردها

1663

شماره تماس های گروه های آموزشی جهت پاسخگویی به سوالات مصاحبه های دکتری

1891

برنامه تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی مهندسی از تاریخ 14 فروردین

2101

دوره آشنایی با مصادیق مالکیت فکری (اختراعات)

1243

انتصاب دکتر مزدک رادملکشاهی به عنوان معاونت پژوهشی و اجرایی دانشکده فنی مهندسی

996

ارتقا مرتبه علمی جناب آقای دکتر سعید فعلی و جناب آقای دکتر حسن شرفی

1137

انتصاب دکتر حسن مرادی به عنوان ریاست دانشکده فنی مهندسی

1058

تبریک به مناسبت ارتقای مرتبه دکتر مجتبی فتحی

941

برنامه هفتگی مجازی دانشجویان نو ورود نیمسال اول سال تحصیلی 1400

1170

انتشار نتایج مطالعات اعضای هیئت علمی دانشگاه رازی در خصوص زلزله 21 آبان 1396 در شهر سرپل ذهاب

332

اطلاعیه ها ی گروه