گروه مهندسی مکانیک

برنامه های هفتگی ترم 4011 دانشجویان نوورود (کارشناسی)

3088

برنامه های هفتگی و امتحانات ترم 4011

2552

شماره تماس گروه های آموزشی و واحد های اداری دانشکده

1138

بازدید نیروگاه حرارتی بیستون

181

بازدید از سردخانه بیستون

207

مسابقه موشک های آبی

264

بازدید از شرکت فرش زاگرس

185

مسابقه نجات تخم مرغ

162

جلسه شورای گروه آموزشی مهندسی مکانیک جهت انجام مراحل کارآموزی های 1 و 2 دانشجویان گروه مهندسی مکانیک

288

زمان و ساعت مصاحبه شفاهی داوطلبان دکتری مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

227

برنامه زمانبندی مصاحبه های دکتری

2084

زمان و ساعت مصاحبه شفایی داوطلبان دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

178

کارگاه آموزش کاربردی در آلمان

1680

برگزاری مسابقات متنوع انجمن علمی گروه مهندسی مکانیک بمناسبت سالگرد تاسیس دانشکده فنی مهندسی

153

کارگاه پیچیدگي زماني در عملکرد مغز انسان: مفاهیم و کاربردها

1663

شماره تماس های گروه های آموزشی جهت پاسخگویی به سوالات مصاحبه های دکتری

1891

برنامه تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی مهندسی از تاریخ 14 فروردین

2102

دوره آشنایی با مصادیق مالکیت فکری (اختراعات)

1243

برنامه ارائه سمینار کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی نیمسال اول 1400-1401

402

برنامه ارائه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد 1400

1052

اطلاعیه ها