گروه مهندسی برق

سمینار آشنایی با اتاق کنترل و سیستم های کنترلی نیروگاه بیستون

91

شیوه نامه اجرایی مشوق های خدمتی

2383

اطلاعیه برنامه بورسیه بانک توسعه اسلامی

4154

اطلاعیه مدرسه زمستانی دانشگاه بین المللی امام خمینی

4759

اطلاعیه امریه سربازی

5431

سری سوم لیست دانشگاه های دارای پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

5396

سری دوم لیست دانشگاه های دارای پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

5456

لیست دانشگاه های دارای پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

5437

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه نیشابور

4980

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه کردستان

4987

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه تربت حیدریه

4657

مدرسه زمستانه رهبری تحول دیجیتال و نوآوری کسب و کار

4272

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی اصفهان

4450

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شاهرود

4253

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان

4217

اطلاعیه پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد بدون شركت در آزمون ورودي در سال تحصيلي 1403-1404

4236

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1403-1404

4222

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی ارومیه

4198

فراخوان پذیرش بدون آزمون دانشگاه فسا

1302

فراخوان پذیرش بدون آزمون دانشگاه امام خمینی

1138

اطلاعیه ها