گروه مهندسی معماری و شهرسازی

اطلاعیه برنامه بورسیه بانک توسعه اسلامی

73

اطلاعیه مدرسه زمستانی دانشگاه بین المللی امام خمینی

597

اطلاعیه امریه سربازی

1262

سری سوم لیست دانشگاه های دارای پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

1218

سری دوم لیست دانشگاه های دارای پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

1304

لیست دانشگاه های دارای پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

1392

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه نیشابور

1288

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه کردستان

1269

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه تربت حیدریه

1246

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی اصفهان

1264

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شاهرود

1070

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان

1064

اطلاعیه پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد بدون شركت در آزمون ورودي در سال تحصيلي 1403-1404

1094

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1403-1404

1095

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی ارومیه

1062

فراخوان پذیرش بدون آزمون دانشگاه فسا

1127

فراخوان پذیرش بدون آزمون دانشگاه امام خمینی

986

برگزاری تورهای علمی و تخصصی

945

فراخوان پذیرش بدون آزمون دانشگاه صنعتی سهند

530

پژوهشگران برتر جهان در دانشکده فنی مهندسی

621

 اطلاعیه ها ی گروه