مجله فناوری های پیشرفته در بهره وری آب  مقالات اصلی ، مروری، کاربردی، مفهومی و موردی را با رعایت یک استاندارد علمی در زمینه سازه های آبی، آبیاری و زهکشی، منابع آب و مسائل مرتبط با آن را بررسی و چاپ می نماید. مجله فناوری های پیشرفته در بهره وری آب به صورت فصلنامه به زبان فارسی با چکیده انگلیسی و انگلیسی منتشر می شود.

پروانه انتشار نشریه فناوری های پیشرفته در بهره وری آب به شماره ثبت ۸۷۹۵۰ معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ صادر گردید.

 

لینک به نشریه

آخرین اخبار