898
دانشگاه رازی برگزار می کند:

10 مین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت

 

 


شناسه : 2256093

آخرین اخبار