فایل معرفی
موضوعات :مهندسی عمران
نویسنده : دیوید ماسین
مترجمان : دکتر حسن شرفی ؛ علیرضا لجمیری
ناشر: دانشگاه رازی
تعداد صفحات: 288
تاریخ انتشار: 1400

 

خرید اینترنتی

آخرین اخبار