1195
ریاست دانشکده فنی دانشگاه رازی

انتصاب دکتر مزدک رادملکشاهی به عنوان ریاست دانشکده فنی مهندسی

                     

                                                             

استاد ارجمند جناب آقای دکتر مزدک رادملکشاهی، با کمال مسرت انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان ریاست دانشکده فنی مهندسی به شما و جامعه دانشگاهی تبریک عرض مینماییم و امیدواریم در پناه ایزد منان موفق و موید باشید. همچنین از زحمات استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسن مرادی در طول دوران مدیریت دانشکده فنی مهندسی صمیمانه تشکر و قدردانی مینماییم و آرزوی موفقیت سربلندی و سلامت در تمام مراحل زندگی و عرصه های علم و دانش برای ایشان مسئلت داریم.
 


شناسه : 4405796