1342

بازدید جمعی از دانشجویان دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی دانشگاه رازی از تاسیسات واحد بهره برداری نفت سرکان و ماله کوه

 

جمعی از دانشجویان دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی دانشگاه رازی از تاسیسات واحد بهره

برداری نفت سرکان و ماله کوه که از واحد های بهره برداری نفت زیر مجموعه ی شرکت بهره

برداری نفت و گاز غرب است، بازدید به عمل آورند.

 


در این بازدید که طی هماهنگی آقای دکتر حسن مرادی رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه رازی

با مدیران شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب صورت پذیرفت ، آقای دکتر کریمیان دانشجویان

را همراهی و هدایت نمودند.

 


طی این بازدید ابتدا توضیحات کاملی توسط مسئولین مقیم واحد بهره برداری سرکان و ماله کوه به

دانشجویان جهت رعایت دستورالعمل های HSE برای حضور ایمن در زمان بازدید ارائه گردید.

پس از آن کارشناسان و متخصصین بخش های مختلف در خصوص فرایندها، تاسیسات و تجهیزات

گوناگون جمع آوری، فراورش، اتاق کنترل، انتقال نفت و آتش نشانی، توضیحاتی برای دانشجویان

ارائه نمودند و تجربیات عملیاتی خود را در اختیار دانشجویان قرار دادند.

 


این بازدید با هدف آشنایی دانشجویان از محیط های کسب و کار و صنعت مرتبط با رشته تحصیلی

شان تدارک دیده شد و انتظار می‌رود دانشجویان بتوانند حلقه‌های علم و عمل را با این بازدید ها به

هم پیوند داده و با نگرش و دیدگاه مهندسی در آینده وارد فضای کسب و کار شوند.

 


این بازدید یک روزه با مساعدت و همکاری بی دریغ آقای مهندس علی رضایی مدیرعامل شرکت

بهره برداری نفت و گاز غرب، آقایان مهندس داریوش حاجیان و مهندس هوشنگ نصیر محمدی

(رئیس جانشین منطقه عملیاتی چشمه خوش، دهلران، سرکان)، دکتر احمد ساعی (رئیس اداره

مهندسی و ساختمان) و دکتر محمد مرادی مجد (رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات)، میسر

گردید.

 


 


شناسه : 3700754