1796
در این قسمت در چند سطر توضیحاتی در خصوص عنوان داده می شود و مخاطب ميتواند ادامه را در صفحه بعد در این قسمت در چند سطر توضیحاتی در خصوص عنوان داده می شود و مخاطب ميتواند ادامه را در صفحه بعد..

همایش بورس

در این قسمت در چند سطر توضیحاتی در خصوص عنوان داده می شود و مخاطب ميتواند ادامه را در صفحه بعد در این قسمت در چند سطر توضیحاتی در خصوص عنوان داده می شود و مخاطب ميتواند ادامه را در صفحه بعد..

                                                                               

همایش بورس روز پنج شنبه مورخ  ۱۳۹۸/۰۹/۲۱   ساعت ۱۰ صبح در محل آمفی تئاتر پروفسور شمسی پور،  توسط انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه رازی با همکاری انجمن بازار یابی و کارگزاری آگاه شعبه کرمانشاه با هدف آشنایی دانشجویان با مباحث تحلیلی تکنیکال، تحلیل نمودار های سهام، انواع سهام و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار دربازار بورس و سرمایه برگزار گردید. 

 


 

مدرس این جلسه سرکار خانم نسرین مروتی مدرس،کارشناس و مشاور کارگزاری آگاه بودند.                              

   این همایش با استقبال بینظیر دانشجویان همراه بود. 


شناسه : 1508348

آخرین اخبار