کارشناس امور اداری و اموزشی گروه مهندسی شیمی

کارشناس امور اداری و اموزشی گروه مهندسی شیمی


 

نام و نام خانوادگی

تصویر

اطلاعات تماس

منوچهر محمد مرادی

 

۰۹۳۷۲۴۷۱۰۲۷

۰۸۳۳۴۳۴۳۳۲۱