کارشناسان گروه مهندسی مکانیک

کارشناسان گروه مهندسی مکانیک


 

 

 

کارشناسان گروه مهندسی مکانیک

 

نام و نام خانوادگی

تصویر

نوع فعالیت

اطلاعات تماس

مهندس حسنا عیوضی

 

 

آزمایشگاه ترمودینامیک و آزمایشگاه مکانیک سیالات

34283263

مهندس علیرضا هدایی

 

 

کارگاه اتومکانیک، آزمایشگاه ترمودینامیک، آزمایشگاه دینامیک ماشین وارتعاشات

34283263

 

تکنسین های گروه مهندسی مکانیک

 

نام و نام خانوادگی

تصویر

نوع فعالیت

اطلاعات تماس

مهندس علیرضا باغبانباشی

 

 

کارگاه ماشین ابزار

34283263

 

کارشناس امور آموزشی گروه مهندسی مکانیک

 

نام و نام خانوادگی

تصویر

شرح وظایف

اطلاعات تماس

مژگان صادقی

 

 

۱.ثبت برنامه های درسی گروه در سیستم گلستان.

۲. تهیه وتنظیم برنامه هفتگی دانشجویان واساتید.

۳. کمک وبرگزاری امتحانات پایان ترم.

۴. تهیه لیست حضور وغیاب برای اساتید.

۵. مشاوره و راهنمایی دانشجویان در موقع انتخاب واحد.

۶. اعلام فارغ التحصیلی دانشجویان و امور مربوط به معرفی استاد.

۷. اموری که از جانب مدیر محترم گروه ارجاع  داده می شود .(تایپ،تماس و...)

083-34343010

  09046879373