فایل های پژوهشی

فایل های پژوهشی


 

فایل های پژوهشی

 

عنوان فرم

دانلود بر اساس نوع فایل

 

شیوه نامه GRANT

 

 

ابلاغیه اعتبار پژوهانه

 

 

راهنما ی گزارش GRANT

 

 

راهنمای_کم_کردن_حجم_فایل

 

 

راهنمای سامانه پژوهشی گلستان

 

 

بروزرسانی صفحه شخصی اساتید

 

 

کاربرگ انتخاب پژوهشگر برتر ۱۳۹9

 

 

شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه رازی

 

 

نکات حائز اهمیت در ثبت فعالیت های پژوهشی سامانه گلستان

 

 

 فرم تعیین امتیاز برای کتاب

 

 

 شیوه نامه برگزاری کارگاه علمی در دانشگاه رازی 

 

 

آیین نامه ترفیعات جدید

 

 

آیین نامه پسا دکتری