خوشامد گویی سازمان نظام مهندسی

خوشامد گویی سازمان نظام مهندسی


به مرکز دوره های آموزش مجازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه در دانشگاه رازی خوش آمدید

 

توجه خیلی مهم: اعضای محترم لطفا قبل از ورود به کلاس مجازی راهنمایی هایی (کلیک کنید) که بصورت کوتاه و خلاصه گردآوری شده را مطالعه فرمایید تا با ورود به سیستم با مشکل مواجه نشوید.