تاریخچه گروه مهندسی مکانیک

تاریخچه گروه مهندسی مکانیک


 

گروه مهندسی مکانیک دانشگاه رازی از سال 1371 همزمان با تأسیس دانشکده فنی مهندسی، فعالیت خود را آغاز و با جذب دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی به شرح ذیل ادامه داد:

  • کارشناسی رشته مهندسی مکانیک، طراحی در جامدات، سال 1371
  • کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی، سال 1381
  • کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی، سال 1385
  • کارشناسی رشته مهندسی مکانیک، حرارت و سیالات، سال 1386
  • دکتری تخصصی رشته مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی، سال 1388
  • کارشناسی رشته مهندسی مکانیک، سال 1389
  • دکتری تخصصی رشته مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی، سال 1391

 

همچنین پردیس دانشگاه رازی نیز در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی و مقطع دکتری تخصصی رشته مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی دانشجو می پذیرد.

در حال حاضر، این گروه از تجربیات و دانش 17 نفر عضو هیأت علمی تمام وقت در رشته ها و گرایش های مختلف بهره مند است که 1 نفر با مرتبه استادی، 8 نفر با مرتبه دانشیاری و 9 نفر با مرتبه استادیاری می باشند و البته یک نفر به افتخار بازنشستگی رسیده اند.

هم اکنون در این گروه، حدود 210 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی، 123 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 26 نفر دانشجو در مقطع  دکتری تخصصی مشغول تحصیل هستند. آزمایشگاه های ترمودینامیک، مکانیک سیالات، دینامیک و ارتعاشات، علم مواد و کارگاه های ماشین ابزار، اتومکانیک، جوشکاری و ورقکاری از دیگر امکانات این گروه می باشد.

آقای محمود حشمتی به عنوان اولین دانش آموخته دکتری رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی با راهنمایی آقای دکتر محمد حسین یاس در تاریخ 24 /10/1392 از رساله خود دفاع کرد.

امید است با یاری خداوند متعال و همکاری اساتید محترم، دانشجویان و کارمندان گروه و دانشگاه بتوان در خصوص ایجاد ارتباط نظام‌مند با صنایع و برقراری تعامل دوسویه و هدفمند بین صنعت و دانشگاه، گام های عملیاتی برداشت.

 

 

مقاطع و رشته های تحصیلی دایر در گروه مهندسی مکانیک

  • کارشناسی رشته مهندسی مکانیک
  • کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک در دو گرایش تبدیل انرژی و طراحی کاربردی
  • دکتری تخصصی رشته مهندسی مکانیک در دو گرایش تبدیل انرژی و طراحی کاربردی