نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیئت علمی و کارشناسان مواد

اعضای هیئت علمی و کارشناسان مواد


 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی و گرایش

مرتبه علمی

سمت اجرایی

Email

1

علیمحمد رشیدی

مهندسی مواد - متالوژی

دانشیار

 

Rashidi1347[AT]razi.ac.ir

2

 بیژن عباسی خزایی

مهندسی مواد - متالوژی

دانشیار

 

Biabkh1969[AT]gmail.cim

3

 فرزاد دبیریان

مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی

استادیار

سرپرست گروه مواد و نساجی

f.dabirian[AT]razi.ac.i r

f.dabirian[AT]yahoo.com

4

 رمضانعلی ابوزاده گتابی

مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی

استادیار

 

abozadeh[AT]gmail.com

r.abuzade[AT]razi.ac.ir

5

 رضا بختیاری

مهندسی مواد - متالوژی

دانشیار

مدیر کارآفرینی پژوهش های کاربردی و ارتباط با جامعه دانشگاه

Bakhtiari.r[AT]gmail.com

R.bakhtiari[AT]razi.ac.ir

6

 شهاب زنگنه

مهندسی مواد- متالوژی

استادیار

 

shzangeneh[AT]razi.ac.ir

shahabzangeneh[AT]gmail.ac.ir

7

 ایوب مقدم

مهندسی مواد – نانو مواد

استادیار

رئیس دانشکده فنی مهندسی اسلام آباد غرب

 

a.moghadam@razi.ac.ir

 

8

محمد رضا نعیمی راد مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف استادیار   m.naeimirad@razi.ac.ir

 

9

وحید بابا احمدی مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف استادیار   v.babaahmadi@razi.ac.ir

 

10

میلاد مجتهدی مهندسی مواد - متالوژی استادیار   M.mojtahedi@razi.ac.ir
 

کارشناسان آزمایشگاه ها و کارگاه های گروه مهندسی مواد و نساجی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع فعالیت

اطلاعات تماس

1

مهندس محمد رضا پناهی

کارشناس آزمایشگاه و کارگاه  گروه مهندسی مواد و نساجی

 

2

مهندس هادی مهدی آبادی

کارشناسان آزمایشگاه و کارگاه  گروه مهندسی مواد و نساجی

 

کارشناس امور آموزشی گروه مهندسی مواد و نساجی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع فعالیت

اطلاعات تماس

1

مختار حشمتی

کارشناس آموزش

083-34277995