نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیئت علمی و کارشناسان

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی و گرایش

مرتبه علمی

سمت اجرایی

Email

1

 فردین ابدالی محمدی

نرم افزار

استادیار

-

fardin.abdali@razi.ac.ir

2

 محمود احمدی

شبکه

استادیار

مدیر IT دانشگاه

m.ahmadi@razi.ac.ir

3

عبداله چاله چاله

هوش مصنوعی

استادیار

 

chalechale@razi.ac.ir

4

امیر رجب زاده

معماری کامپیوتر

استادیار

 

amir.rajabzadeh@razi.ac.ir

5

 عبدالحسین فتحی

معماری کامپیوتر

استادیار

مدیر گروه

a.fathi@razi.ac.ir

6

 سید جهانشاه کبودیان

هوش مصنوعی

استادیار

 

Kabudian@razi.ac.ir

7

 محمد کاضمی فرد

نرم افزار

استادیار

 

m.kazemifard@razi.ac.ir

8

 آرزو کامران

معماری کامپیوتر

استادیار

 

kamran@razi.ac.ir

9

فرهاد مردوخی

نرم افزار

استادیار

 

mardukhi@razi.ac.ir

10

 حامد منکرسی

هوش مصنوعی

استادیار

 

h.monkaresi@razi.ac.i

 
 

کارشناسان گروه مهندسی کامپیوتر

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

نوع فعالیت

1

مهندس فائزه پورنقدعلی

 

کارشناس آزمایشگاه های CAD، پایگاه داده، سیستم عامل و مدارهای الکترونیکی

2

مهندس احمد جمشیدی

 

کارشناس آزمایشگاه های مدار منطقی و معماری، ریزپردازنده، شبکه های کامپیوتری و مدارهای الکتریکی

3

مهندس فرشته موسوی قشقایی

 

مسئول سایت و کارشناس آزمایشگاه های مهندسی نرم افزار و پایگاه داده

کارشناس امور آموزشی گروه مهندسی کامپیوتر

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

نوع فعالیت

1

پروانه نوری

 

کارشناس آموزشی