اطلاعیه تغییر جلسات دوره مبانی گودبرداری

اطلاعیه تغییر جلسات دوره مبانی گودبرداری


 

به اطلاع اعضای محترم میرساند که جلسات دوره مبانی گود برداری ( مدرس: مهندس نادر ابراهیمی راد)  در تاریخ های 18 و 19 شهریور به ترتیب ساعات تغییر یافته است:

 

 روز  18 شهریور: جلسه 1: ساعت 15 تا 16:30       /      جلسه 2: 17 تا 18:30        /     جلسه 3:    19 تا 20:30

روز 19 شهریور:  جلسه 4: ساعت 15 تا 16:30       /      جلسه 5: 17 تا 18:30        /     جلسه 6:    19 تا 20:30