اخبار و انتصابات

طرح توانمندسازی صدف
طرح توانمندسازی صدف
کتاب تالیفی دکتر رستمی
کتاب تالیفی دکتر رستمی
اولین نمایشگاه دستاوردهای علمی، پژوهشی اساتید و دانشجویان گروه مهندسی مواد و متالورژی
اولین نمایشگاه دستاوردهای علمی، پژوهشی اساتید و دانشجویان گروه مهندسی مواد و متالورژی
اولین نمایشگاه دستاوردهای علمی، پژوهشی اساتید و دانشجویان گروه مهندسی مواد و متالورژی اولین نمایشگاه دستاوردهای گروه مواد ومتالورژی در روز یک شنبه مورخ 1398/03/05ساعت 9:30 در محل دانشکده فنی ومهندسی با حضور ریاست و معاونین...
برگزاری دومین دوره مسابقه موشکهای آبی توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک
برگزاری دومین دوره مسابقه موشکهای آبی توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک
دومین دوره مسابقه موشکهای آبی توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک تحت مشاوره آقای دکتر جواد رستمی در روز دوشنبه مورخ 1398/02/19 ساعت 10:30در محوطه دانشکده برق وکامپیوتر با حضور بیست تیم شرکت کننده، اساتید و دانشجویان گروه...
آرشیو خبرها