profile - دانشکده فنی

 دانشکده فنی و مهندسی 

 پردیس دانشگاه رازی 
عبدالحسین فتحی

عبدالحسین فتحی

دانشیار / گروه مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه اصفهان، مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری، 1386 ← 1391
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی شریف، مهندسی کامپیوتر- معماری سیستمهای کامپیوتری، 1380 ← 1382

علایق پژوهشی

پردازش سیگنال و تصویر سناسایی الگو تحلیل داده های زیست پزشکی فشرده سازی داده ها

تماس

رایانامه: a.fathi [at] razi.ac.ir
تعداد بازدید: 2590

بیوگرافی

عبدالحسین فتحی در سال 1380 مدرک کارشناسی سخت افزار را از دانشگاه علم وصنعت ایران، در سال 1382 کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر را از دانشگاه صنعتی شریف و در سال 1391 دکتری معماری سیستمهای کامپیوتری را از دانشگاه اصفهان دریافت نمود. ایشان به عنوان دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی مشغول به تحقیق و تدریس می باشد.

حوزه های پژوهشی مورد علاقه ایشان عبارتند از: پردازش سیگنال و تصویر، شناسایی الگو، تحلیلی تصاویر پزشکی، فشرده سازی داده ها، تحلیل سیستمهای بیومتریک و مدلسازی با زبانهای توصیف سخت افزار می باشد.

ایشان از سال 1396 به عنوان مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه رازی فعالیت دارند.

 

فایل طرح درس و اسلاید دروس ارائه شده: 

ردیف 

نام درس 

فایل اسلایدها 

  فایل طرح درس

۱- 

طراحی با زبان های توصیف سخت افزار 

VHDL

PDF

۲-

بینایی ماشین

ComputerVision

PDF

۳- 

شناسایی الگو

PatternRecognition

PDF

۴-

فشرده سازی داده

DataCompression

PDF
۵-

مدارهای منطقی

فصل اول     فصل دوم    فصل سوم

فصل چهارم     فصل پنجم     فصل ششم

PDF