اعضای هیات علمی

عبدالحسین فتحی

عبدالحسین فتحی

عبدالحسین فتحی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 37
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 

مدرک دکتری: مهندسی کامپیوتر/ معماری سیستم های کامپیوتری

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه اصفهان: مهر 1386 تا مهر 1391

عنوان رساله: استخراج خودکار رگ های خونی و ویژگی های آنها در تصاویر شبکیه چشم

 

مدرک کارشناسی ارشد: مهندسی کامپیوتر/ معماری سیستم های کامپیوتری

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه صنعتی شریف: مهر 1380 تا دی 1382

عنوان پایان نامه: تشخیص حالت هوشیاری از روی چشمان شخص

 

مدرک کارشناسی: مهندسی کامپیوتر/ سخت افزار

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه علم و صنعت ایران: مهر 1376 تا مهر 1380

عنوان پایان نامه: شبیه سازی شبکه با استفاده از NS 

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه:

1- پردازش تصویر و ویدئو

2- شناسایی الگو

3- تحلیل تصاویر پزشکی

4- فشرده سازی داده ها

5- الگوریتم های حذف نویز

6- طراحی سیستم های بیومتریک

7- مدلسازی با زبان های توصیف سخت افزار 

 

افتخارات:

1- پژوهشگر برتر گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه رازی در سال 1395.

2- فارغ التحصیل برتر دوره دکتری دانشگاه اصفهان در سال 1391.

3- فارغ التحصیل برتر دوره ارشد معماری کامپیوتری دانشگاه دانشگاه صنعتی شریف در سال 1382.

4- دانشجوی ممتاز کارشناسی سخت افزار دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1379.

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی 1422379 1 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/27 (11:30 - 12:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی 1422379 1 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/27 (11:30 - 12:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه مدارهای منطقی 1422028 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/27 (09:00 - 09:30) ترم اول 1397
آزمایشگاه مدارهای منطقی 1422028 1 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/27 (09:30 - 10:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر 1422098 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/27 (08:30 - 09:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر 1422098 1 02 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/27 (08:00 - 08:30) ترم اول 1397
شناسایی الگو 1422326 3 01 هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
فشرده سازی اطلاعات 1422138 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
مدارهای منطقی 1422027 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/25 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 1422026 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/05 (16:00 - 17:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 1422026 1 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/05 (16:00 - 17:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر 1422098 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/05 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر 1422098 1 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/05 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
فشرده سازی اطلاعات 1422138 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/04 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396
مدارهای منطقی 1422027 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 1422026 1 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/04/01 (10:00 - 11:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 1422026 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/04/01 (10:00 - 11:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 1422026 1 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/04/01 (10:00 - 11:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر 1422098 1 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/04/01 (09:00 - 10:00) ترم دوم 1395
فشرده سازی اطلاعات 1422138 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2