اعضای هیات علمی

حمدی عبدی

حمدی عبدی

حمدی عبدی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 34343220-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

درس دینامیک سیستم های قدرت 1 (مرجع: کتاب دینامیک آقای پروفسور کندور)

  مشخصات عمومی سیستم های قدرت  

  مفاهیم پایداری در سیستم های قدرت  

  مدلسازی ماشین سنکرون

  محدودیت های تولید توان رآکتیو       

  مدلسازی بار                             

  مدلسازی سیستم های تحریک          

  سیستم های محرک اولیه

پایداری سیگنال کوچک

 

تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی-2 

 جلسات جبرانی

 مقدمه ای بر اتصال کوتاه ها

 اتصال کوتاه- مبانی

 اتصال کوتاه متقارن

 مؤلفه های متقارن

 تمرینات اتصال کوتاه متقارن

 مدارهای توالی .....

 

                                        برای توضیحات تکمیلی به اسلایدهای آموزشی که قبلاً دریافت نموده اید، مراجعه فرمایید.                                        

 

 

                                                    برنامه تشکیل کلاس ها در سامانه آموزش مجازی دانشگاه رازی- LMS

دینامیک سیستم های قدرت-1 (نمونه طرح درس)                                                       تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی- 2 (نمونه طرح درس)

دوشنبه    17:30-16:30                                                                              شنبه      16:30-15:30

سه شنبه  15:30-14:30 (فرد)                                                                       سه شنبه  15:30-14:30 (زوج)
                                                                                                             
 
 

 

سوابق علمی و اجرایی

- عضو کمیسیون تخصصی فنی مهندسی  و هنر و معماری هیات ممیزه دانشگاه رازی

- عضو حقیقی کارگروه بررسی صلاحیت علمی مهندسی برق

- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی     (۱۳۹۵ تاکنون)

- عضو کمیته شورای چاپ و نشر دانشگاه رازی                                       ( از 1397 تاکنون)

- مدیر گروه مهندسی برق                                                                   (1392الی 1394)

 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 1412590 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/05 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1398 طرح درس
دینامیک سیستمهای قدرت 1 1412614 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 1412590 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/22 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398 طرح درس
بهره برداری از سیستمهای قدرت پیشرفته 1412513 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/28 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 1412590 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/30 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
دینامیک سیستمهای قدرت 1 1412614 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/18 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 1412590 3 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
بهره برداری از سیستمهای قدرت پیشرفته 1412513 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 1412590 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
بهره برداری از سیستمهای قدرت پیشرفته 1412513 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396 طرح درس
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 1412590 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/30 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395 طرح درس
دینامیک سیستمهای قدرت 1 1412614 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395 طرح درس
ماشینهای الکتریکی 1 1412240 2 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 13 نتیجه
از 1