اعضای هیات علمی

حمید توپچی نژاد

حمید توپچی نژاد

حمید توپچی نژاد    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: دانشکده فنی مهندسی - گروه مهندسی عمران
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

تحصیلات:

  • دکتری سازه (دانشگاه مک مستر کانادا)
  • کارشناسی ارشد سازه (دانشگاه شیراز)
  • کارشناسی عمران (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

زمینه های پژوهشی:

دینامیک سازه و کنترل ارتعاش سازه ها، تحلیل و طراحی میراگرهای الحاقی و جداگرهای لرزه ای، طراحی لرزه ای سازه ها، پایش سلامت و ارزیابی آسیب پذیری سازه ها، مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله و انفجار

 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سازه ها 1414275 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/29 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
اصول مهندسی پل 1414077 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
پروژه سازه های بتن آرمه 1414346 1 01 نامشخص ترم اول 1398
مقاومت مصالح 1 1414036 3 01 هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/19 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
اصول مدیریت ساخت 1414248 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/18 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
سازه های بتن آرمه 2 1414085 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/22 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
طراحی لرزه ای سازه ها 1414274 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سازه ها 1414275 3 01 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/25 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
سازه های بتن آرمه 1 1414044 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سازه ها 1414275 3 01 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
اصول مهندسی پل 1414077 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
سازه های بتن آرمه 2 1414085 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سازه ها 1414275 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
سازه های بتن آرمه 1 1414044 3 01 هفته های فرد شنبه (18:00 - 20:00 ) | هفته های زوج شنبه (18:00 - 20:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
طراحی لرزه ای سازه ها 1414274 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1