# دانشجو عنوان پایان نامه عنوان پایان نامه به لاتین استاد راهنما استاد مشاور داوران روز تاریخ ساعت محل برگزاری گرایش مقطع ش.د. 
1 سالار حاتم طراحی و تحلیل سیستم برداشت انرژی و کنترل ارتعاشات تطبیق پذیر Design and analysis of an adaptive energy harvester and vibration دکتر صابر محمدی دکتر اکرم خدایاری دکتر محمدحسین یاس، دکتر حشمت اله حقیقت، دکتر علیرضا شوشتری یکشنبه 1399/11/26 9:30 LMS طراحی کاربردی دکتری 922225002
2 سعید محبی مطالعه عددی و تجربی تاثیر هندسه صفحات مبدل صفحه ای دارای زاویه چورون بر روی عملکرد حرارتی هیدرولیکی و بهینه سازی هندسه این صفحات Experimental and Numerical Investigation of Heat Transfer and Friction Coefficients in Small Size Plate Heat Exchanger with Chevron Angle دکتر فرزاد ویسی - دکتر حبیب اله صفرزاده، دکتر مسعود رحیمی، دکتر محسن گودرزی یکشنبه 1399/11/26 10 LMS تبدیل انرژی دکتری 932325002
3 محمد اعتمادی بررسی تجربی و مدل سازی تحلیلی-عددی آسیب در هسته میله های دو فلزی از جنس فولاد ای آی اس آی 1010 و مس در اثر فرآیند فشردن در کانال های هم مقطع زاویه دار Experimental investigation and modeling of damage for low carbon steel before and after severe plastic deformation دکتر علیمحمد رشیدی دکتر اصغر زاجکانی دکتر محمدحسین یاس، دکتر حشمت اله حقیقت، دکتر محسن گودرزی سه شنبه 1399/11/28 13 LMS طراحی کاربردی دکتری 912235001
4 اشکان رفیعی مطالعه عددی جریان خون در شریان کرونری چپ دارای آنوریسم مبتنی بر تصویر پزشکی  Medical Image-Based Numerical Study of Blood Flow in the Left Coronary Artery with Aneurysm دکتر میثم سعیدی - دکتر حبیب اله صفرزاده، دکتر جعفر جماعتی یکشنبه 1399/12/24 15 LMS تبدیل انرژی کارشناسی ارشد 972224001
5 احسان پرویزی بینا تحلیل حدی فرآیند فورجینگ قالب باز بیلت با مقطع دایره ای با ابزارهای تخت Limit analysis of open die forging process with flat tools دکتر حشمت اله حقیقت - دکتر محمدحسین یاس، دکتر  سعید فعلی دوشنبه 1400/1/23 10 LMS طراحی کاربردی کارشناسی ارشد 972214005
6 میثم ملکی تحلیل و شبیه سازی عددی فرآیند فورجینگ قالب باز بیلت با مقطع دایره ای و ابزارهای تخت وV شکل  Analysis and numerical simulation of open die forging process with flat/angle tool  دکتر حشمت اله حقیقت - دکتر مسعود آقاخانی، دکتر صابر محمدی دوشنبه 1400/2/27 10 LMS طراحی کاربردی کارشناسی ارشد 972214001
7 جواد اخگر پیرغیبی مطالعه تجربی وعددی فرآیند نورد مفتول با مقطع مربع شکل Experimental and theoretical analysis of the rolling of rod with square section دکتر حشمت اله حقیقت - دکتر مسعود آقاخانی، دکتر صابر محمدی دوشنبه 1400/3/3 10 LMS طراحی کاربردی کارشناسی ارشد 962214002
8 حامد مرزبانی مدلسازی تحلیلی ضربه سرعت پایین روی تیرهای ساندویچی با رویه های گلار و پیش بینی آسیب Analytical modeling of low velocity impact on sandwich beams with Glare face sheets and damage prediction دکتر سعید فعلی - دکتر صابر محمدی، دکتر حشمت اله حقیقت دوشنبه 1400/3/18 16:30 LMS طراحی کاربردی کارشناسی ارشد 972214019
9 مهدی یگانه فر شبیه سازی سه بعدی حرکت ذرات مغناطیسی درون فیلتر حاوی میله های مغناطیسی Three-dimensional simulation of the motion of magnetic particles inside a filter containing magnetic rods دکتر جعفر جماعتی - دکتر علی امیری، دکتر جواد رستمی چهارشنبه 1400/3/26 11:30 LMS تبدیل انرژی کارشناسی ارشد 962224014
10 احسان محمدی زاده مطالعه موردی بررسی عملکرد حرارتی نیروگاه دودکش خورشیدی در کرمانشاه Case study of thermal performance investigation of solar chimney power plant in Kermanshah دکتر حبیب اله صفرزاده - دکتر مهراد پاک نژاد، دکتر میثم سعیدی سه شنبه 1400/4/29 17:00 LMS تبدیل انرژی کارشناسی ارشد 972224017
11 آرمین پیری حسین آبادی مدل سازی غیر خطی رفتار مگنتو مکانیکی ماده مگنتو استریکتیو ترفنل-دی Nonlinear modeling of magneto-mechanical behavior of Terfenol-D دکنر محمدحسین یاس دکتر سهیل طالبان دکتر حشمت اله حقیقت، دکتر سعید فعلی دوشنبه 1400/6/29 10 LMS طراحی کاربردی کارشناسی ارشد 952214006
12 آرش آزادی تحلیل تجربی و عددی فرآیند فورجینگ قالب باز بیلت دو فلزی با ابزارهای تخت
دکتر حشمت اله حقیقت - دکتر محمدحسین یاس، دکتر  سعید فعلی شنبه 1400/7/3 14 LMS طراحی کاربردی کارشناسی ارشد 972214002