اعضای هیات علمی

رضا بختیاری

رضا بختیاری

رضا بختیاری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 083-34343025
اتاق: گروه مهندسی مواد
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 

* پیرو هماهنگی قبلی، امتحان پایان ترم کلیه دروس  در تاریخ های اعلام شده از طریق آزمون سامانه LMS شامل سوالات به صورت مساله و در ادامه به صورت شفاهی و انفرادی شامل سوالات توضیحی در سامانه LMS برگزار می گردد. همزمان با شروع آزمون، یک کلاس نیز در سامانه LMS تعریف شده که با شرکت در آن کلاس می توانید هماهنگی های لازم را انجام دهید. 

 

دروس ارائه شده در نیمسال 2-99-98

 
عنوان درس     فایل  طرح درس                      فایل جزوه                        فایل صوتی تصویری                                               تمرین                                        
خواص مکانیکی مواد 1 دانلود

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل اول

فصل دوم-1

فصل دوم-2

فصل دوم-3

فصل دوم-4

جلسه اول آنلاین

جلسه دوم آنلاین

جلسه سوم آنلاین

جلسه چهارم آنلاین

جلسه پنجم آنلاین

جلسه ششم آنلاین

جلسه هفتم آنلاین

جلسه هشتم آنلاین

جلسه نهم آنلاین

جلسه دهم آنلاین

جلسه یازدهم آنلاین

جلسه دوازدهم آنلاین

جلسه سیزدهم آنلاین

تمرین فصل اول

تمرین فصل دوم

تمرین فصل سوم

حل تمرین فصل اول

حل تمرین فصل دوم

حل تمرین فصل سوم

حل تمرین فصل چهارم

حل تمرین فصل پنجم

 

 

نمرات میان ترم

 

ارائه خواص مکانیکی پلیمرها

مواد مرکب دانلود

فایل ارائه تحقیق

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل اول

فصل دوم

جلسه اول آنلاین

جلسه دوم آنلاین

جلسه سوم آنلاین

جلسه چهارم آنلاین

جلسه پنجم آنلاین

جلسه ششم آنلاین

جلسه هفتم آنلاین

جلسه هشتم آنلاین

نمرات میان ترم
خطاهای اندازه گیری در تحقیق مواد دانلود

فصل اول

فصل دوم

فصل چهارم

    مقدمه

    فصل اول

جلسه اول آنلاین

جلسه دوم آنلاین

جلسه سوم آنلاین

جلسه چهارم آنلاین

جلسه پنجم آنلاین

پروژه

 

*دانشجویان گرامی می توانند بر اساس منابع معرفی شده برای دروس و نیز فایل های جدول بالا مطالب درسی را پیگیری نموده و در این خصوص از طریق ایمیل bakhtiari.r@gmail.com سوالات را مطرح نمایند. 

*جهت دریافت پسوورد فایل ها، نام و نام خانوادگی و عنوان درس مربوطه را به ایمیل  bakhtiari.r@gmail.com ارسال نمایید.

* در مورد درس خواص مکانیکی مواد 1، حل تمرین های مشخص شده در کلاس آنلاین را تا تاریخ اعلام شده از طریق ایمیل mechprop1@gmail.comارسال نمایید.پس از تاریخ مذکور، پاسخ صحیح تمرین ها در همین صفحه بارگذاری می گردد. 

 

برنامه کلاس های آنلاین با سیستم LMS از تاریخ 23 فروردین

عنوان درس برنامه هفتگی
خواص مکانیکی مواد 1

یکشنبه 18:45-17:45   (هفته زوج)

چهارشنبه 18:45-17:45

مواد مرکب یکشنبه 15:30-14:30
خطاهای اندازه گیری در تحقیق مواد یکشنبه 18:45-17:45  (هفته فرد)