اعضای هیات علمی

میلاد کریمیان

میلاد کریمیان

میلاد کریمیان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 0098-83-34343353
اتاق: 139
پست الکترونیکی: 

پروفایل من در ResearchGate

 

با آرزوی سلامت برای همه دانشجویان عزیز به اطلاع می رسانم:

کلیه جزوات در صفحه شخصی قرار گرفته اند. قبلا این جزوات از طریق پیام رسان ها نیز در اختیار شما قرار گرفته بود.

 

جزوات درس خواص سنگ مخزن

جلسه اول
مقدمه
 
مبحث دوم
مغزه گیری
مبحث سوم تخلخل (انگلیسی)
مبحث سوم 
تخلخل
 (فارسی)

مبحث چهارم
تراوایی مطلق

مبحث پنجم
تراکم پذیری

 
مبحث ششم
اشباع
مبحث هفتم
ترشوندگی
مبحث هشتم
فشار مویین
مبحث نهم
تراوایی نسبی
   

 

 

 

جزوات درس زمین شناسی عمومی و ساختمانی

مبحث اول

مبحث دوم 

انیمیشن

مبحث سوم

مبحث چهارم
کانی شناسی

مبحث پنجم
لایه ها و سازندها

مبحث ششم
تنش و کرنش در زمین

مبحث هفتم
چین خوردگی

مبحث هشتم
گسل ها

 

 

 

 

 

 

برای دانلود جزوه کامل درس زمین شناسی نفت در سامانه LMS اینجا کلیک کنید

 


 

 

جزوات درس آشنایی با مهندسی نفت

جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم
جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم
جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم

 

 

 

جزوات درس اصول حفاظت محیط زیست

جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه - چهارم
جلسه - پنجم جلسه - ششم جلسه - هفتم جلسه - هشتم
جلسه - نهم جلسه - دهم جلسه - یازدهم  

 

 

 

 

برای دانلود جزوه کامل درس زمین شناسی نفت در سامانه LMS اینجا کلیک کنید

 


 

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آشنایی با مهندسی نفت 1416419 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
خواص سنگ های مخزن 1416416 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
زمین شناسی عمومی و ساختمانی 1416418 2 01 1399/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
زمین شناسی نفت 1416417 3 01 هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اصول حفاظت محیط زیست 1416325 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
زمین شناسی ساختمانی 1416415 3 01 هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/22 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398 طرح درس
زمین شناسی عمومی 1416408 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/21 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
مهندسی نفت 1416307 3 01 | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/30 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398 طرح درس
اصول حفاظت محیط زیست 1416325 2 01 1398/11/02 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
مهندسی نفت 1416307 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
آزمایشگاه نفت 1416121 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
اصول حفاظت محیط زیست 1416325 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
زمین شناسی عمومی 1416408 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
مهندسی نفت 1416307 3 01 هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
آزمایشگاه شیمی آلی 1416199 1 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1397 طرح درس
آزمایشگاه شیمی آلی 1416199 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1397 طرح درس
آزمایشگاه شیمی آلی 1416199 1 04 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1397 طرح درس
آزمایشگاه شیمی آلی 1416199 1 03 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1397 طرح درس
اصول حفاظت محیط زیست 1416325 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/02 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 19 نتیجه
از 1