اعضای هیات علمی

ابراهیم خلیل زاده وحیدی

ابراهیم خلیل زاده وحیدی

ابراهیم خلیل زاده وحیدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ردیف عنوان درس  جزوه درس
1 اصول مهندسی پل درسنامه شماره یک
2 پروژه سازه های بتن آرمه

صورت پروژه های بتن آرمه و راهنمای آن

درسنامه شماره یک

3 تحلیل سازه ها 1 درسنامه شماره یک
4 سازه های بتن آرمه پیشرفته  

 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
اصول مهندسی پل 1414077 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/29 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1398 طرح درس
پروژه سازه های بتن آرمه 1414946 1 01 نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
تحلیل سازه ها 1 1414042 3 01 | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/24 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1398 طرح درس
سازه های بتن آرمه پیشرفته 1414180 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/02 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تحلیل سازه ها 2 1414083 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/28 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398 طرح درس
تئوری الاستیسیته 1414264 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
سازه های بتن آرمه 2 1414085 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحلیل سازه ها 1 1414042 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/18 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
سازه های بتن آرمه 1 1414044 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/22 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
سازه های بتن آرمه پیشرفته 1414180 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
اصول مهندسی پل 1414077 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
پروژه سازه های بتن آرمه 1414346 1 01 هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1397 طرح درس
تحلیل سازه ها 2 1414083 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/22 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
تئوری الاستیسیته 1414264 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
تحلیل سازه ها 2 1414083 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
تئوری الاستیسیته 1414264 3 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
سازه های بتن آرمه 1 1414044 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
ایستایی 1424072 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395 طرح درس
اصول مهندسی پل 1414077 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395 طرح درس
پروژه سازه های بتن آرمه 1414346 1 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2