profile - دانشکده فنی

 دانشکده فنی و مهندسی 

 پردیس دانشگاه رازی 
فردین ابدالی محمدی

فردین ابدالی محمدی

دانشیار / گروه مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه اصفهان، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار، 1386 ← 1391
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار، 1380 ← 1382
  • کارشناسی: دانشگاه صنعتی شریف، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار، 1376 ← 1380

علایق پژوهشی

پردازش داده های بیومدیکال سیستم های خبره پزشکی اینترنت اشیاء پزشکی طراحی و پیاده سازی زیرساخت های سلامت OLAP

تماس

رایانامه: fardin.abdali [at] razi.ac.ir
تعداد بازدید: 3305

بیوگرافی

دانشیار مهندسی کامپیوتر

پزشک (نظام پزشکی 215079)