اعضای هیات علمی

علی امیری جا غرق

علی امیری جا غرق

علی امیری جا غرق    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 8
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 

علائق پژوهشی:

  • جریان سیال و انتقال حرارت
  • انرژی‌های نو
  • انتقال آلودگی توسط جریان هوا
  • آسایش حرارتی
  • جریان و انتقال حرارت در ابعاد میکرو و نانو
  • جریان‌های رقیقشده
  • روش شبیه‌سازی مستقیم مونت کارلو (DSMC)

 

طرح درس
مبانی کامپیوتر مکانیک سیالات 1 جریان های میکرو و نانو

 

لینک گروه درسی در محیط واتس اپ

مبانی کامپیوتر (1)

مبانی کامپیوتر (3)

مبانی کامپیوتر (4)

مکانیک سیالات 1   شبیه سازی انرژی ساختمان

 

جزوه‌ دروس ارائه شده در نیمسال جاری (نیمسال دوم 1399):

مبانی کامپیوتر

مکانیک سیالات 1

جریان های میکرو و نانو

فرترن-مقدمات

فرترن - شرط

فرترن - حلقه تکرار

فرترن - فرمت

 

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

فصل 3

فصل 4

 
 
  • لطفا فایل تمرین‌های حل شده به آدرس a.amiri.stu@gmail.com ارسال شود.
     

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
شبیه سازی انرژی در ساختمان و کاربرد نرم افزار 1424415 2 01 | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
جریان های میکرو و نانو 1418338 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:15 - 12:15 ) 1400/04/28 (08:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
مکانیک سیالات 1 1418022 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/20 (08:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
آموزشهای مهارتی مهندسی مکانیک 1418999 0 01 | هرهفته شنبه (15:45 - 17:45 ) 1399/11/14 (12:30 - 13:00) ترم اول 1399 طرح درس
محاسبات عددی پیشرفته 1418224 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/11/20 (08:00 - 11:00) ترم اول 1399 طرح درس
محاسبات عددی پیشرفته 1418224 3 02 | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/11/20 (08:00 - 11:00) ترم اول 1399 طرح درس
مکانیک سیالات 1 1418022 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/10/22 (08:00 - 11:00) ترم اول 1399 طرح درس
جریان های میکرو و نانو 1418338 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/24 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مکانیک سیالات 1 1418022 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
محاسبات عددی پیشرفته 1418224 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/02 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398 طرح درس
ترمودینامیک 1 1418019 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/28 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398 طرح درس
انتقال حرارت 2 1418339 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/25 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
زبان تخصصی 1418039 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
جریان های میکرو و نانو 1418338 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/26 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
زبان تخصصی 1418039 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
ترمودینامیک 1 1418019 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/01 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
جریان های میکرو و نانو 1418338 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
انتقال حرارت 1 1418250 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
ترمودینامیک 1 1418019 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
انتقال حرارت 2 1418339 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2