( کاربران گرامی لطفا این راهنمایی را مطالعه فرمایید)

 

چنانچه به هر دلیلی از کلاس مجازی خارج شدید، سامانه را ببندید و دوباره از روی لینک های زیر به کلاس مراجعه نمایید

 

توجه : چنانچه کد ملی شما در ابتدا دارای صفر هست و موفق به ورود نشدید، بدون صفرهای اول وارد شوید

 

توجه ویژه: برای حضور غیاب در کلاس کاربران نیاز به انجام هیچ عملیاتی ندارند. سامانه بصورت خودکار برای هر نفر میزان حضور را گزارش میدهد و چنانچه حضور کمتر از دو سوم دوره باشد دسترسی برای آزمون بسته خواهد شد

 

 

کلاس های آنلاین ( جهت ورود روی کلاس کلیک کنید)

        روز و ساعت تشکیل کلاس           نام مدرس

 

 

 

لینک هر کلاس ، همان روز و تاریخ دوره فعال خواهد شد. لطفا سوال نفرمایید