اخبار و انتصابات

سمینار علمی مهندسی پزشکی با موضوع آنژیو گرافی قلب
سمینار علمی مهندسی پزشکی با موضوع آنژیو گرافی قلب
دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر سمینار علمی مهندسی پزشکی با موضوع: آنژیو گرافی قلب دانشجو: میلاد عزیزی استاد: خانم دکتر زرجام ...
اولین نمایشگاه پوشاک و دستاوردهای نساجی دانشگاه رازی
اولین نمایشگاه پوشاک و دستاوردهای نساجی دانشگاه رازی
اولین نمایشگاه پوشاک و دستاوردهای نساجی دانشگاه رازی به همت انجمن علمی دانشجویی مهندسی نساجی در دانشکده فنی مهندسی برگزارمی گردد. در این نمایشگاه،طرح های پوشاک ، نوآوری های دانشجویان و نیز پژوهش های گروه مهندسی نساجی در زمینه الیاف ،...
گرامیداشت روز مهندس در دانشکده فنی مهندسی
گرامیداشت روز مهندس در دانشکده فنی مهندسی
گرامیداشت روز مهندس در دانشکده فنی مهندسی به مناسبت روز مهندس در روز دوشنبه مورخ 97/12/06 مراسمی در آمفی تئاتر دانشکده فنی مهندسی با حضور آقای دکتر ناصر معینی نقده مسئول بسیج اساتید دانشگاه رازی برگزار گردید. در ابتدای مراسم،...
انتخاب آقای حمید شرافت وزیری به عنوان دانشجوی نمونه کشوری سال 1397
انتخاب آقای حمید شرافت وزیری به عنوان دانشجوی نمونه کشوری سال 1397
انتخاب آقای حمید شرافت وزیری دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته مهندسی برق دانشکده فنی مهندسی به عنوان دانشجوی نمونه کشوری سال 1397 را به ایشان و جناب آقای پروفسور محسن حیاتی استاد راهنمای نامبرده، اساتید، دانشجویان و همکاران دانشکده...
آرشیو خبرها