کارشناسان آزمایشگاه ها و کارگاه های گروه مهندسی مواد و نساجی

 

نام و نام خانوادگی

تصویر

نوع فعالیت

اطلاعات تماس

 

 

مهندس هادی مهدی آبادی

 


 

کارشناس آزمایشگاه و کارگاه گروه مهندسی مواد و نساجی

 

مهندس فاطمه عزتی

 


 

کارشناس آزمایشگاه و کارگاه گروه مهندسی نساجی  

 

کارشناس امور آموزشی گروه مهندسی مواد و نساجی

 

نام و نام خانوادگی

تصویر

شرح وظایف

اطلاعات تماس

هادی مهدی آبادی

 

 

۱.ثبت برنامه های درسی گروه در سیستم گلستان.

۲. تهیه وتنظیم برنامه هفتگی دانشجویان واساتید.

۳. کمک وبرگزاری امتحانات پایان ترم.

۴. تهیه لیست حضور وغیاب برای اساتید.

۵. مشاوره و راهنمایی دانشجویان در موقع انتخاب واحد.

۶. اعلام فارغ التحصیلی دانشجویان و امور مربوط به معرفی استاد.

۷. اموری که از جانب مدیر محترم گروه ارجاع  داده می شود .(تایپ،تماس و...)

083-34343046