استاد(استادان) راهنما

استاد(استادان) مشاور

استاد(استادان) داور

نماینده تحصیلات تکمیلی

دانشجو

رشته

مقطع

عنوان

روز

تاریخ

ساعت

لینک ورود

آقای دکتر مهروان

-

1- آقای دکتر  کاوسی

2- اقای دکتر مرادی

دکتر میلاد مجتهدی

عاطفه درویشی

معماری

ارشد

طرح بهینه سازی موجود با رویکرد توانمند سازی اقلیمی بر مبنای سیاست ها واستراتژی های توسعه پایدار نمونه موردی (دبیرستان معراج)

چهارشنبه

99/11/29

11:00

vc3.razi.ac.ir/r4ca7k6n5rbo

 
 

استاد(استادان) راهنما

استاد(استادان) مشاور

استاد(استادان) داور

نماینده تحصیلات تکمیلی

دانشجو

رشته

مقطع

عنوان

روز

تاریخ

ساعت

لینک ورود

 آقای دکتر مهروان

-

 1- خانم دکتر بختیاری منش

2- اقای دکتر گودینی

دکتر مهدی امیری نژاد

سولماز فروغی

معماری

ارشد

طراحی مجتمع مسکونی      با الهام از فیزیک (حرارت لانه موریانه)

چهارشنبه

99/11/29

9:00

vc3.razi.ac.ir/rs4saj1tbody

 

 

استاد(استادان) راهنما

استاد(استادان) مشاور

استاد(استادان) داور

نماینده تحصیلات تکمیلی

دانشجو

رشته

مقطع

عنوان

روز

تاریخ

ساعت

لینک ورود

 آقای دکترکاوسی

-

 1- آقای دکتر  مهروان

2- اقای دکتر گودینی

دکتر مهدی امیری نژاد

محجوب السادات تقوی

معماری

ارشد

موضوع طراحی مجموعه گردشگری –اقامتی و بومگردی با رویکرد استفاده از انرژی های تجدید پذیر در روستای ژالگه سر پل ذهاب (مجموعه آبشار پیران)

چهارشنبه

99/11/29

12:30

https://vc3.razi.ac.ir/r90t4rnd2m0g