اعضای هیات علمی

رضا آقایاری

رضا آقایاری

رضا آقایاری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 34274511-34274513
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

 

 

سوابق تحصیلی

دکتری مهندسی سازه

دانشگاه تربیت مدرس

(1388)

کارشناسی ارشد مهندسی سازه

دانشگاه تبریز

(1377)

کارشناسی مهندسی عمران

دانشگاه ارومیه

(1375)

 

 

 

 

 

زمینه های پژوهشی مورد علاقه

 • رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح
 • روشهای STM  و MCFT   در ارزیابی مقاومت برشی سازه های بتن مسلح
 • مقاوم سازی سازه های بتن مسلح
 • شکل پذیری و ضریب رفتار سازه های بتن مسلح

 

 

 

 

 

سوابق علمی و اجرایی

- عضو هیات ممیزه دانشگاه رازی

- عضو کمیسیون تخصصی فنی مهندسی  و هنر و معماری هیات ممیزه دانشگاه رازی

- عضو حقیقی کارگروه بررسی صلاحیت علمی مهندسی عمران

- مسئول کمیته علمی المپیاد مهندسی عمران منطقه 5

- مدیر کل امور آموزشی دانشگاه رازی       ( از سال 1395 )

- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی     (1393 الی 1395)

- معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی                  (1390 الی 1393)

- مدیر گروه مهندسی عمران                                                                  (1388 الی 1390)

 

 

 

 

 

سوابق تدریس

دوره تحصیلات تکمیلی

 

مکانیک محیط های پیوسته

 دینامیک سازه ها 1و2

 سازه های فلزی پیشرفته

 طراحی غیرارتجاعی سازه ها

ریاضیات عالی مهندسی

 

 

دوره کارشناسی

 

 

سازه های بتن آرمه 1و2 و پروژه

بارگذاری

نرم افزارهای  مهندسی عمران

مقاومت مصالح

 

 

 

 

 

 

طرحهای پژوهشی

 • مقاوم سازی و بهسازی قابهای بتن آرمه با استفاده از دیوار برشی فولادی. اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه. (1395)
 • پیشنهاد معیاری برای بررسی گسیختگی دالها و ارائه ی راهکار مقاوم سازی اتصالات دالهای تخت بتن مسلح در برابر برش پانچ با استفاده از ورقهای FRP، اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان. (1394)
 • بررسی اندرکنش برش- خمش در اعضای بتن مسلح، دانشگاه رازی.( 1388)
 • امکان سنجی استفاده از فولاد نشکن بجای فولاد ساختمانی درسازه های فولادی پیش ساخته، دانشگاه رازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی. (1385)
 • بررسی عوامل موثر در شکل پذیری سازه های بتنی، دانشگاه رازی. (1384)

 

 

 

 

 

مقالات چاپ شده  در مجلات  

 • Reza Aghayari, Sadegh Dardaei . Evaluating the effect of the thickness and yield point of steel on the response modification factor of RC frames braced with steel plate. KSCE journal of civil engineering. May 2018, Volume 22, Issue 5, pp 1865–1871

 

 • Safoura Darabi,  Reza Aghayari. Investigation of the behavior of reinforced concrete-coupled shear wall with opening using IDA analysis. Asian journal of civil engineering, March 2018,  pp 319-332
 •  
 •  
 • Reza Aghayari, M.ashrafi, M. Tahamouli. Estimation of the base shear and Fundamental period of low-rise reinforced concrete coupled shear wall structures, Asian journal of civil engineering. Vol. 18, No. 4(2017),  pp 547-566
 •  
 •  
 • A.H. Ghanei, Reza Aghayari. Experimental Investigation on Effect of Aspect Ratio on Behavior of Isolated Reinforced Concrete Struts, ACI Structural Journal. Jul (2016), Vol. 113, Issue 4, pp 643-654

 

 • Arvin Keykhosravi, Reza Aghayari . Evaluating response modification factor (R) of reinforced concrete frames with chevron brace equipped with steel slit damper. KSCE journal of civil engineering. May 2017, Volume 21, Issue 4, pp 1417–1423

 

 • Reza Aghayari, Arash Zaji, M.ashrafi. Using the Recycled Crumb Tires in  Roller-Compact Concrete Pavement (RCCP), Asian journal of civil engineering. Vol. 17, No. 7(2016), pp 969-984

 

 • Reza Aghayari, M.J.Moradi. Improving the Punching Shear Strength of RC Slabs by FRP and Steel Sheets, Journal of Rehabilitation in Civil Engineering.  Vol. 4, Issue 1 , Winter and Spring 2016, Page 1-17

 

 • B. Mohammadi vejdan, Reza Aghayari. Investigating the Seismic Behavior of RC Shear Walls with Openings Strengthened with FRP Sheets Using Different Schemas, International Journal of Science and Technolog. 2017, Vol. 24, No. 4 , pp 1855-1865

 

 • Masumeh Bahrami, Reza Aghayari. Strut-and-Tie Method for Prediction of Ultimate Shear Capacity of Shear Strengthened RC deep beams with FRP, Journal of Rehabilitation in Civil Engineering. Vol. 3, Issue 1 , Winter and Spring 2015, Page 87-104

 

 •  Abolfazl Arabzadeh, Reza Aghayari, Ali Reza Rahaei. A new model for predicting the effective strength in reinforced concrete bottle-shaped struts, International Journal of Civil Engineering. Vol. 10, Issue 4 (December 2012),  pp 253-262

 

 • Abolfazl Arabzadeh, Reza Aghayari, Ali Reza Rahaei. Investigation of experimental and analytical shear strength of  reinforced concrete deep beams, International Journal of Civil Engineering. Vol. 9, Issue 3 (September 2011),  pp 207-214

 

 • Abolfazl Arabzadeh, Ali Reza Rahaei, Reza Aghayari. A Simple Strut-and-Tie Model for Prediction of Ultimate  Shear Strength of RC Deep Beams, International Journal of Civil Engineering. Vol. 7, Issue 3 (December 2009),  pp 141-153

 

 

-  رضا آقایاری، ابولفضل عرب زاده، کیانا زنگنه زاده. تحلیل رفتار تیرهای عمیق با بتن مقاومت بالا تحت بار گسترده، مجله علمی پژوهشی عمران مدرس. دوره 16، شماره 2 (1395)، صفحات 30-21

- صادق دردایی، رضا آقایاری، بابک نیک نیا. بررسی تاثیر استفاده از توف سبز شاهین دژ بر مشخصات مکانیکی بتنهای غلتکی، مجله علمی پژوهشی مهندسی سازه و ساخت. دوره 3 ، شماره 3،  پائیز(1395)، صفحات 97-111

- محمد مهدی بهزادی، رضا آقایاری. بررسی شکل پذیری و ضریب رفتار سیستم های سازه ایی تونلی فرم کوتاه مرتبه بتن مسلح ، مجله علمی پژوهشی مدلسازی در مهندسی ، دوره 16، شماره 52، بهار 1397، صفحات 227-236

- معصومه بهرامی، رضا آقایاری. بررسی رفتار و شکل پذیری برشی تیرهای عمیق بتن مسلح تقویت شده با FRP ، مجله علمی پژوهشی مدلسازی در مهندسی ، دوره 16، شماره 52، بهار 1397، صفحات 226-213

- محمد جواد مرادی، رضا آقایاری. بررسی عوامل موثر بر افزایش مقاومت برش پانچ در اتصالات دال تخت مقاوم سازی شده با FRP، مجله علمی پژوهشی عمران مدرس. دوره 15، شماره 3 (1394)، صفحات 104-93

 

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس های بین الملی و داخلی

 

- بهاره محمدی وجدان، رضا آقایاری. بررسی عملکرد الگوهای تقویت دیوارهای برشی بتن آرمه با استفاده ازصفحات کامپوزیت FRP، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، تبریز- ایران. (1394)

- معصومه بهرامی، رضا آقایاری. تحلیل و بررسی رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح تقویت شده با FRP، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، تبریز- ایران. (1394)

- گلاویژ تیرانداز، رضا آقایاری، محمد اشرفی. بررسی رفتارشناسی اثر بازشوها در شکل پذیری سازه های دیوار برشی بتن مسلح، کنفرانس ملی نقش عمران در اعتلای دانش مهندسی، کرمانشاه- ایران. (1394)

- علیرضا آشتاب، رضا آقایاری. مقاوم سازی ستون بتن مسلح با استفاده از الیاف مسلح پلیمری، مطالعه پل بیستون.1st International Conference on Human, Architecture, Civil Engineering and City, Tabriz-Iran (2013)

 

,2012 R. aghayari, M.ashrafi, M.Tahamuli, Base shear and fundamental period of RC coupling Beam structures, International conference on transport, environment and civil eng., Malaysia 

 

-رضا آقایاری، محمدجواد مرادی، امیر محمدی. بررسی عوامل موثر بر افزایش مقاومت برش پانچ در اتصالات دال های تخت بتن مسلح، اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری- همدان- ایران. (1393)

- رزا حسن بیگی، رضا آقایاری. بررسی رفتار لرزه ای پایه های پلهای تک ستونی تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک، همایش ملی معماری ، عمران و توسعه شهری، تبریز- ایران.(1393)

- جمشید اسماعیلی، رضا آقایاری، آرش صلح میرزایی. بررسی تاثیر آرماتورهای طولی در شکل پذیری قابهای بتن مسلح، همایش ملی معماری ، عمران و توسعه شهری ، تبریز- ایران. (1393)

- رضا آقایاری، ابراهیم خلیل زاده واحدی، غلامرضا مرادی. بررسی شکل پذیری قابهای خمشی بتن مسلح کوتاه تقویت شده با ورق CFRP، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران زاهدان- ایران. (1392)

- فرود مهراب پور، رضا آقایاری، مهرزاد تحملی. تحلیل اعضای خمشی بتن مسلح با استفاده از روش اجزای محدود، همایش ملی جامع زلزله، کرمان- ایران. (1392)

- فرود مهراب پور، رضا آقایاری، مهرزاد تحملی. بررسی عوامل موثر بر شکل پذیری برشی اعضای خمشی بتن مسلح ، همایش ملی جامع زلزله، کرمان- ایران. (1392)

- م. م.  بهزادی، رضا آقایاری، نسرین کولیوند، تحلیل غیر خطی اجزا محدود سازه های تونلی فرم و بررسی عوامل موثر در شکل پذیری و ضریب رفتار.  دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، اصفهان- ایران. (1392)

- ابوالفضل عربزاده، رضا آقایاری، سعید اینانلو.  تحلیل غیرخطی تیرهای عمیق بتن مسلح با استفاده از روش اجزای محدود؛ ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان- ایران. (1390)

رضا آقایاری، مرتضی خزائی پول. بررسی اندرکنشی قاب بتن مسلح و دیوار برشی بنائی، اولین همایش علمی سالانه دانشگاه رازی، کرمانشاه- ایران. (1389)

- ابوالفضل عربزاده، علیرضا رهائی، رضا آقایاری. مدل خرپائی ساده برای تعیین مقاومت برشی تیرهای عمیق بتن مسلح، هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، شیراز- ایران. (1387)

- جواد سربازی، رضا آقایاری. بررسی رفتار سدهای بتنی وزنی تحت اثر نیروی زلزله، سومین کنگره ملی مهندسی عمران، تبریز- ایران. ( 1386)

 

 

 

 

 

 

 • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سازه های بتن آرمه 1 1414044 3 01 هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
سازه های فولادی پیشرفته 1414266 3 01 هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/28 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
پروژه سازه های بتن آرمه 1414346 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1397
تحلیل غیر ارتجاعی سازه 1414265 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/18 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
دینامیک سازه ها 1414176 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/27 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
سازه های بتن آرمه 2 1414085 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
پروژه سازه های بتن آرمه 1414346 1 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1396
کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران 1414070 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/26 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
دینامیک سازه 2 1414313 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
سازه های بتن آرمه 2 1414085 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1