اعضای هیات علمی

رضا آقایاری

رضا آقایاری

رضا آقایاری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 34274530
اتاق: گروه مهندسی عمران - دانشکده فنی مهندسی
پست الکترونیکی: 

 

 

 

 

سوابق تحصیلی

دکتری مهندسی سازه

دانشگاه تربیت مدرس

(1384-1388)

کارشناسی ارشد مهندسی سازه

دانشگاه تبریز

(1375-1377)

کارشناسی مهندسی عمران

دانشگاه ارومیه

(1371-1375)

 

 

 

Educational Background

 

 

Ph.D.: Civil Engineering (Structural Eng.),(2004- 2009), Tarbiat Modares University, Tehran, IRAN

 

M.Sc.: Civil Engineering (Structural Eng.), (1996-1998), Tabriz University, IRAN

 

c. : Civil Engineering,  (1992-1996), Urmia University, IRAN, 

 

 

 

زمینه های پژوهشی مورد علاقه

   

.         رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح

·        روشهای STM  و MCFT   در ارزیابی مقاومت برشی سازه های بتن مسلح

·        مقاوم سازی سازه های بتن مسلح

·        شکل پذیری و ضریب رفتار سازه های بتن مسلح

 

 

Research Interests
       

        Behavior of RC Deep Beams

      MCFT  & STM  methods to Evaluate of Shear Capacity of RC Members

        Rehabilitation of RC Structures

        Ductility and Behavior Factor of RC structures

 

 

 

سوابق علمی و اجرایی
 

 عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی

عضو کمسیون تخصصی فنی و مهندسی، هنر و معماری هیات ممیزه  دانشگاه رازی 

مسئول کمیته علمی المپیاد دانشجویی منطقه 5 

  

  

     

 مدیر کل امور آموزشی دانشگاه رازی

(1395- تاکنون)

 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی

(1393- 1395)

 معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی

(1390- 1393)

 مدیر گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی

(1388- 1390)

 

 
 
 
 
 
Positions
 
Academic Staff, Department of Civil Engineering  , Razi University, Since 2002

Head of Educational affairs, Razi University, Since 2016

Vice Dean, Under & Postgraduate Education, Faculty of Engineering, Razi University, 2014-2016

Vice Dean, Education, Faculty of Engineering, Razi University, 2011-2014

Head of Civil Engineering Department, Razi University, Kermanshah , Iran, 2009-2011
 
 
 
 

سوابق تدریس

دوره تحصیلات تکمیلی

 

 

 دینامیک سازه ها 1و2

 سازه های فلزی پیشرفته

 طراحی غیرارتجاعی سازه ها

ریاضیات عالی مهندسی


دوره کارشناسی

 
سازه های بتن آرمه 1و2

 
 
 

Courses Taught

Postgraduate

      Continuum Mechanics

       Structural Dynamics

        Advanced Steel Structures

     Nonlinear Design of Structures 
Advanced Engineering Mathematics
 

Undergraduate

        Reinforced Concrete Structures

 
 

طرحهای پژوهشی

 

·     مقاوم سازی و بهسازی قابهای بتن آرمه با استفاده از دیوار برشی فولادی. اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه. (1395)

·     مقاوم سازی و بهسازی قابهای بتن آرمه با استفاده از دیوار برشی فولادی. اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه. (1395)

·     پیشنهاد معیاری برای بررسی گسیختگی دالها و ارائه ی راهکار مقاوم سازی اتصالات دالهای تخت بتن مسلح در برابر برش پانچ با استفاده از ورقهای FRP، اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان. (1394)

·     بررسی اندرکنش برش- خمش در اعضای بتن مسلح، دانشگاه رازی.( 1388)

·     امکان سنجی استفاده از فولاد نشکن بجای فولاد ساختمانی درسازه های فولادی پیش ساخته، دانشگاه رازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی. (1385)

·     بررسی عوامل موثر در شکل پذیری سازه های بتنی، دانشگاه رازی. (1384)

 

 

 

مقالات چاپ شده یا دارای پذیرش  در مجلات                                                                                                                                                          Publications

 

Safoura Darabi, Reza Aghayari,  Investigation of the behavior of reinforced concrete coupled shear walls with opening  using IDA analysis. ِDOI: 10.1007/s42107-018-0030-  7 ,Asian Journal of Civil Engineering, 19(3), 319-332

 

  Reza Aghayari, Sadegh Dardaei . Evaluating the effect of thickness and yield point of steel on the response  modification factor of RC frames braced with  steel plate. DOI 10.1007/s12205-017-1750-z ,KSCE journal of civil engineering 

 

 Reza Aghayari, M.ashrafi, M. Tahamouli. Estimation of the base shear and Fundamental period of low-rise reinforced concrete coupled shear wall structures, Asian journal of civil engineering. 2017
 

 A.H. Ghanei, Reza Aghayari. Experimental Investigation on Effect of Aspect Ratio on Behavior of Isolated Reinforced Concrete Struts, ACI Structural Journal.  2016
 

 Arvin Keykhosravi, Reza Aghayari . Evaluating response modification factor (R) of reinforced concrete frames with chevron brace equipped with steel slit damper. KSCE journal of civil engineering. 2016


Reza Aghayari, Arash Zaji, M.ashrafi. Using the Recycled Crumb Tires in  Roller-Compact Concrete Pavement (RCCP), Asian journal of civil engineering. 2016
 

 Reza Aghayari, M.J.Moradi. Improving the Punching Shear Strength of RC Slabs by FRP and Steel Sheets, Journal of Rehabilitation in Civil Engineering. 2016

  B.Mohammadi vejdan, Reza Aghayari. Investigating the Seismic Behavior of RC Shear Walls with Openings Strengthened with FRP Sheets Using Different Schemas, International Journal of Science and Technology. Vol. 24, No.4, 2017

Reza aghayari, J.Sheykhi. Homotopy Analysis Method for  Large Amplitude Nonlinear Vibration of Flat Plates, IJRDO journal of civil and Mechanical engineering. 2016

  Masumeh Bahrami, Reza Aghayari. Strut-and-Tie Method for Prediction of Ultimate Shear Capacity of Shear Strengthened RC deep beams with FRP, Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, 2015

   Abolfazl Arabzadeh, Reza Aghayari, Ali Reza Rahaei. A new model for predicting the effective strength in reinforced concrete bottle-shaped struts, International Journal of Civil Engineering, 2012

  Abolfazl Arabzadeh, Reza Aghayari, Ali Reza Rahaei. Investigation of experimental and analytical shear strength of  reinforced concrete deep beams, International Journal of Civil Engineering,  2011
 

 Abolfazl Arabzadeh, Ali Reza Rahaei, Reza Aghayari. A Simple Strut-and-Tie Model for Prediction of Ultimate Shear Strength of RC Deep Beams, International Journal of Civil Engineering, 2009
 

- رضا آقایاری، ابولفضل عرب زاده، کیانا زنگنه زاده. تحلیل رفتار تیرهای عمیق با بتن مقاومت بالا تحت بار گسترده، مجله علمی پژوهشی عمران مدرس.(1395)

- صادق دردایی، رضا آقایاری، بابک نیک نیا. بررسی تاثیر استفاده از توف سبز شاهین دژ بر مشخصات مکانیکی بتنهای غلتکی، مجله علمی پژوهشی مهندسی سازه و ساخت. (1395)

 

- محمد مهدی بهزادی، رضا آقایاری. بررسی شکل پذیری و ضریب رفتار سیستم های سازه ایی تونلی فرم کوتاه مرتبه بتن مسلح، مجله علمی پژوهشی مدلسازی در مهندسی . سال 16، شماره 52، بهار 97


- محمد جواد مرادی، رضا آقایاری. بررسی عوامل موثر بر افزایش مقاومت برش پانچ در اتصالات دال تخت مقاوم سازی شده با FRP، مجله علمی پژوهشی عمران مدرس.(1394)

- معصومه بهرامی، رضا آقایاری. بررسی رفتار و شکل پذیری برشی تیرهای عمیق  بتن مسلح تقویت شده با FRP، مجله علمی پژوهشی مدلسازی در مهندسی. 
سال 16، شماره 52، بهار 97

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس های بین الملی و داخلی

 

 Reza aghayari, M.ashrafi, M.Tahamuli, Base shear and fundamental period of RC coupling Beam structures International conference on transport, environment and civil engineering, Kualalampur- Malaysia, 2012

 

- بهاره محمدی وجدان، رضا آقایاری. بررسی عملکرد الگوهای تقویت دیوارهای برشی بتن آرمه با استفاده ازصفحاتکامپوزیت FRP، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، تبریز- ایران. (1394)
 

- معصومه بهرامی، رضا آقایاری. تحلیل و بررسی رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح تقویت شده با FRP، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، تبریز- ایران. (1394)
 

- علیرضا وزیری، رضا آقایاری. بررسی شکل پذیری در مهاربند زانویی در اثر افزودن غلاف بتنی، دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار، تبریز-ایران

 

- علی پرمنون، معین میرزایی، رضا آقایاری. بررسی اندرکنش خمش- برش در تیرهای بتن مسلح، دومین همایش ملّی مهندسی سازه ایران، تهران- ایران. (1394)

- علیرضا وزیری، رضا آقایاری. بررسی تاثیر غلاف بتنی در عملکرد رفتار لرزه ای قابهای مهاربند زانویی، 3th International Congress on Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Tehran- Iran, 


- گلاویژ تیرانداز، رضا آقایاری، محمد اشرفی. بررسی رفتارشناسی اثر بازشوها در شکل پذیری سازه های دیوار برشی بتن مسلح،کنفرانس ملی نقش عمران در اعتلای دانش مهندسی، کرمانشاه- ایران. (1394) 

- علیرضا وزیری، رضا آقایاری. بررسی تاثیر غلاف بتنی در عملکرد رفتار لرزه ای قابهای مهاربند زانویی، دومین همایش ملّی مهندسی سازه ایران، تهران- ایران. (1394)

 

- علیرضا آشتاب، رضا آقایاری. مقاوم سازی ستون بتن مسلح با استفاده از الیاف مسلح پلیمری، مطالعه موردی پایه پل بیستون. 1st International Conference on Human, Architecture, Civil Engineering and City, Tabriz 

 

- رضا آقایاری، محمدجواد مرادی، امیر محمدی. بررسی عوامل موثر بر افزایش مقاومت برش پانچ در اتصالات دال های تخت بتن مسلح، اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری- همدان- ایران. (1393)
 

- رزا حسن بیگی، رضا آقایاری. بررسی رفتار لرزه ای پایه های پلهای تک ستونی تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک، همایش ملی معماری ، عمران و توسعه شهری، تبریز- ایران.(1393)
 

- جمشید اسماعیلی، رضا آقایاری، آرش صلح میرزاییبررسی تاثیر آرماتورهای طولی در شکل پذیری قابهای بتن مسلح، همایش ملی معماری ، عمران و توسعه شهری ، تبریز- ایران. (1393)
 

- رضا آقایاری، ابراهیم خلیل زاده واحدی، غلامرضا مرادی. بررسی شکل پذیری قابهای خمشی بتن مسلح کوتاه تقویت شده باورق CFRP، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران زاهدان- ایران. (1392)
 

- فرود مهراب پور، رضا آقایاری، مهرزاد تحملی. تحلیل اعضای خمشی بتن مسلح با استفاده از روش اجزای محدود، همایش ملی جامع زلزله، کرمان- ایران. (1392)
 

- فرود مهراب پور، رضا آقایاری، مهرزاد تحملی. بررسی عوامل موثر بر شکل پذیری برشی اعضای خمشی بتن مسلح ، همایش ملی جامع زلزله، کرمان- ایران. (1392)
 

- محمد مهدی بهزادی، رضا آقایاری، نسرین کولیوند، تحلیل غیر خطی اجزا محدود سازه های تونلی فرم و بررسی عوامل موثر در شکل پذیری و ضریب رفتار آنها، دومین کنفرانس ملی مصالح و  .... ، اصفهان- ایران. (1392)
 

- ابوالفضل عربزاده، رضا آقایاری، سعید اینانلو.  تحلیل غیرخطی تیرهای عمیق بتن مسلح با استفاده از روش اجزای محدود؛ ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان- ایران. (1390)
 

رضا آقایاری، مرتضی خزائی پول. بررسی اندرکنشی قاب بتن مسلح و دیوار برشی بنائی، اولین همایش علمی سالانه دانشگاه رازی، کرمانشاه- ایران. (1389)
 

- ابوالفضل عربزاده، علیرضا رهائی، رضا آقایاری. مدل خرپائی ساده برای تعیین مقاومت برشی تیرهای عمیق بتن مسلح، هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، شیراز- ایران. (1387)
 

- جواد سربازی، رضا آقایاری. بررسی رفتار سدهای بتنی وزنی تحت اثر نیروی زلزله، سومین کنگره ملی مهندسی عمران، تبریز- ایران. ( 1386)

 

 

 

پایان نامه های راهنمایی شده دوره کارشناسی ارشد

 

عارف احمدی، آنالیز کمانش صفحات فولادی دارای سوراخ تحت بار کششی با استفاده از روش اجزای محدود. (1394)

 

زهرا محمدی راد، بررسی عوامل موثر و ضوابط آیین نامه ای در تعیین آرماتور برشی حداقل و حداکثر تیر عمیق بتن مسلح. (1394)

 

آروین کیخسروی، بررسی اثر میراگر جاری شونده بر رفتار لرزه ایی سازه های بتن مسلح. (1394)

 

تورج حسینی، بررسی رفتار لرزه ای دیوار برشی مرکب ساندویچی تحت بارگذاری دینامیکی. (1394)

 

بهاره محمدی وجدان، تحلیل و بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRP. (1393)

 

معصومه بهرامی، تحلیل و بررسی رفتار تیرهای عمیق تقویت شده با FRP  با استفاده از مدل Strut-and-Tie  . (1393)

 

محمدجواد مرادی، مقاوم سازی دالهای تخت بتن مسلح در برابر برش پانچ با استفاده از FRP. (1393)

 

امیرحسین قانعی، تحلیل و بررسی آزمایشگاهی نحوه پخش فشار در عضو فشاری بطری شکل. (1392)

 

کیانا زنگنه زاده، بررسی اثر آرماتور برشی بر شکل پذیری و رفتار لرزه ای تیرهای کوپل در دیوارهای برشی. (1392)

 

سعید میرزائی یاریجانی، ترمیم و مقاوم سازی اتصالات تیر به ستون در ساختمانهای بتن مسلح با استفاده از ورقهای FRP. (1392)

 

رامین شکری، بررسی رفتار اعضای برشی بتن مسلح تحت اثر بارهای دینامیکی ضربه ای با استفاده از مدل خرپایی. (1391)

 

محمدمهدی بهزادی، بررسی شکل پذیری وضریب رفتار در سازه های بتن مسلح تونلی (دیوار-دال). (1391)

 

نسرین کولیوند، بررسی اثر نسبت ابعادی دیوارهای برشی بتن مسلح در شکل پذیری وضریب رفتار سازه.(1391)

 

 

  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه سازه های بتن آرمه 1414346 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1397
تحلیل غیر ارتجاعی سازه 1414265 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/18 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
دینامیک سازه ها 1414176 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/27 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
سازه های بتن آرمه 2 1414085 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
پروژه سازه های بتن آرمه 1414346 1 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1396
کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران 1414070 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/26 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
دینامیک سازه 2 1414313 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
سازه های بتن آرمه 2 1414085 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1