معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

دکتر حمدی عبدی

 

 

 

ایمیل: hamdiabdi[at]razi.ac.ir

تلفن : ۳۴343042-۰۸۳ 

 

شرح وظایف معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب

برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرائی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه

نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروهها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آنها

تهیه و تنظیم سیاستهای آموزشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی دانشجویان دوره های کارشناسی

رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انظباطی

ارزشیابی عملکرد آموزشی سالیانه اعضای هیات علمی و کادر آموزشی دانشکده بمنظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنها

ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های آموزشی مصوب

نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده

ارزیابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی

ایجاد ارتباط وهماهنگی با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت اجرای ضوابط و مقررات مربوط

نظارت بر اجرای آزمونهای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

شرکت در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و انعکاس نتایج آن در دانشکده