معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

دکتر حمدی عبدی

 

 

 

رشته و مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی برق - قدرت

مرتبه علمی: دانشیار

عضو هیات علمی گروه مهندسی برق

ایمیل: hamdiabdi[at]razi.ac.ir

تلفن : ۳۴343042-۰۸۳ 

 

سوابق تحصیلی و اجرایی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 عضو کمیسیون تخصصی فنی مهندسی  و هنر و معماری هیات ممیزه دانشگاه رازی

 عضو حقیقی کارگروه بررسی صلاحیت علمی مهندسی برق

 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی     (۱۳۹۵ تاکنون)

 عضو کمیته شورای چاپ و نشر دانشگاه رازی                                       ( از ۱۳۹۷ تاکنون)

 مدیر گروه مهندسی برق                                                                   (۱۳۹۲الی ۱۳۹۴)

 

شرح وظایف معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب

 برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرائی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه

 نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروهها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آنها

 تهیه و تنظیم سیاستهای آموزشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

 نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی دانشجویان دوره های کارشناسی

 رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انظباطی

 ارزشیابی عملکرد آموزشی سالیانه اعضای هیات علمی و کادر آموزشی دانشکده بمنظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنها

 ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های آموزشی مصوب

 نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

 تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده

 ارزیابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی

 ایجاد ارتباط وهماهنگی با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت اجرای ضوابط و مقررات مربوط

 نظارت بر اجرای آزمونهای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

 شرکت در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و انعکاس نتایج آن در دانشکده

واحد های مرتبط

اداره آموزش دانشکده معاونت آموزشی دانشگاه اداره پذیرش و امور آموزشی دانشگاهاداره امور دانش آموختگان دانشگاهفرم های آموزشی