انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار انجمن علمی مهندسی مکانیک

طرح توانمندسازی صدف
طرح توانمندسازی صدف
برگزاری دومین دوره مسابقه موشکهای آبی توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک
برگزاری دومین دوره مسابقه موشکهای آبی توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک
دومین دوره مسابقه موشکهای آبی توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک تحت مشاوره آقای دکتر جواد رستمی در روز دوشنبه مورخ 1398/02/19 ساعت 10:30در محوطه دانشکده برق وکامپیوتر با حضور بیست تیم شرکت کننده، اساتید و دانشجویان گروه...

اطلاعیه ها

هیچ نتیجه ای وجود ندارد