اخبار و انتصابات

نشست هم اندیشی هیئت مدیره کانون صنفی با هیئت رئیسه و اعضای محترم هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی
نشست هم اندیشی هیئت مدیره کانون صنفی با هیئت رئیسه و اعضای محترم هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی
نشست هم اندیشی هیئت مدیره کانون صنفی با هیئت رئیسه و اعضای محترم هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی روز دوشنبه مورخ 1398/09/18 ساعت 10:30 در سالن شورای دانشکده برق و کامپیوتر برگزار گردید. در ابتدای...
مراسم تجلیل از دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز دانشکده فنی مهندسی
مراسم تجلیل از دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز دانشکده فنی مهندسی
مراسم تجلیل از دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز دانشکده فنی مهندسی، برگزیدگان بیست و چهارمین المپیاد دانشجویی در کشور و منطقه پنج در روز سه شنبه مورخ 1398/09/12 با حضور معاون و مدیرکل آموزشی دانشگاه رازی هیئت رئیسه، مدیران گروه...
جلسه ی هیئت رئیسه دانشکده فنی مهندسی ، مدیریت و کارشناسان طرح و برنامه و مدیران گروه های آموزشی دانشکده فنی مهندسی درخصوص برنامه عملیاتی بر پایه چشم انداز سال 1402 دانشگاه
جلسه ی هیئت رئیسه دانشکده فنی مهندسی ، مدیریت و کارشناسان طرح و برنامه و مدیران گروه های آموزشی دانشکده فنی مهندسی درخصوص برنامه عملیاتی بر پایه چشم انداز سال 1402 دانشگاه
روز دوشنبه مورخ 1398/09/04 ساعت 8:30 صبح جلسه ای با حضور هیات رئیسه دانشکده فنی مهندسی ، مدیریت و کارشناسان طرح و برنامه و مدیران گروه های آموزشی دانشکده فنی مهندسی در سالن جلسات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر درخصوص برنامه عملیاتی بر...
جلسه هیئت رئیسه دانشکده فنی مهندسی با حضور آقای دکتر مهرداد نیاپرست دبیر هیات اجرایی جذب
جلسه هیئت رئیسه دانشکده فنی مهندسی با حضور آقای دکتر مهرداد نیاپرست دبیر هیات اجرایی جذب
جلسه هیئت رئیسه دانشکده فنی مهندسی با حضور آقای دکتر مهرداد نیاپرست دبیر هیات اجرایی جذب، مدیران گروه های آموزشی و اعضای کارگروه های بررسی توانایی علمی دانشکده فنی روز یکشنبه مورخ 1398/09/03 در سالن جلسات دانشکده فنی مهندسی...
آرشیو خبرها