تاریخچه دانشکده فنی مهندسی

 

احداث ساختمان دانشکده فنی مهندسی در سال 1368 آغاز گردید و در سال 1371 این دانشکده با زیربنای 12900 متر مربع و هزینه کرد 10/337/558/802  ریال به بهره برداری رسید. این دانشکده  شامل دپارتمانهای مهندسی برق، مهندسی مکانیک،مهندسی عمران ، مهندسی شیمی، مهندسی مواد و نساجی ، مهندسی کامپیوتر و مهندسی معماری می باشد.

در طرح توسعه دانشکده فنی مهندسی ابتدا در سال 1387 بخش توسعه کلاسها با زیر بنای 2850 متر مربع به ساختمان قدیم اضافه گردید  و در سال 1396 ساختمانهای دانشکده هنر و معماری (فاز اول با زیر بنای 6720 متر مربع )  و ساختمان دانشکده نفت و پتروشیمی با زیر بنای 5400 متر مربع مورد بهره برداری قرار گرفتند. همچنین از نیم سال اول  سال تحصیلی 96-1395 گروه مهندسی معماری و باستانشناسی در ساختمان دانشکده هنر و معماری و  گروه آموزشی مهندسی شیمی در ساختمان دانشکده  نفت و پتروشیمی استقرار یافته اند. قابل ذکر است که از نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397 گروهای مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر به ساختمان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر منتقل شدند.  در حال حاضر فضاهای عمومی دانشکده فنی مهندسی شامل سالن مطالعات خواهران و برادران، آمفی تئاتر ، سالن سمعی بصری ، مجتمع کارگاهی، فضاهای آزمایشگاهی، سایت کامپیوتر (اعم از ساختمان فنی مهندسی و دانشکده برق و کامپیوتر) و بخش توسعه فضاهای کلاسی می باشد.

 

فیلم معرفی دانشکده