تاریخچه دانشکده فنی مهندسی

احداث ساختمان دانشکده فنی مهندسی در سال 1368 آغاز گردید و در سال 1371 این دانشکده با زیربنای 12900 متر مربع و هزینه کرد 10/337/558/802  ریال به بهره برداری رسید. این دانشکده  شامل دپارتمانهای مهندسی برق، مهندسی مکانیک،مهندسی عمران ، مهندسی شیمی، مهندسی مواد و نساجی ، مهندسی کامپیوتر و مهندسی معماری می باشد.

 

در طرح توسعه دانشکده فنی مهندسی ابتدا در سال 1387 بخش توسعه کلاسها با زیر بنای 2850 متر مربع به ساختمان قدیم اضافه گردید  و در سال 1396 ساختمانهای دانشکده هنر و معماری (فاز اول با زیر بنای 6720 متر مربع )  و ساختمان دانشکده نفت و پتروشیمی با زیر بنای 5400 متر مربع مورد بهره برداری قرار گرفتند. همچنین از نیم سال اول  سال تحصیلی 96-1395 گروه مهندسی معماری و باستانشناسی در ساختمان دانشکده هنر و معماری و  گروه آموزشی مهندسی شیمی در ساختمان دانشکده  نفت و پتروشیمی استقرار یافته اند. در حال حاضر (مرداد 1396) فضاهای عمومی دانشکده فنی مهندسی شامل کتابخانه و سالن مطالعات خواهران و برادران، آمفی تئاتر ، سالن سمعی بصری ، مجتمع کارگاهی، فضاهای آزمایشگاهی، سایت کامپیوتر و بخش توسعه فضاهای کلاسی می باشد.