اعضای هیات علمی

نمایش 51 - 100 از 103 نتیجه
از 3
 
مسعود رحیمی

مسعود رحیمی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرشاد رحیم پور

فرشاد رحیم پور 

دانشیار
شماره تماس: 00988334283262
اتاق: دانشکده مهندسی شیمی و نفت
پست الکترونیکی: 
جواد رستمی

جواد رستمی 

استادیار
شماره تماس: 34274535-253
اتاق: 74
پست الکترونیکی: 
مجید رستمی قلعه لانی

مجید رستمی قلعه لانی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیمحمد رشیدی

علیمحمد رشیدی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ثمین روانشادی

ثمین روانشادی 

استادیار
شماره تماس: 34343208-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محسن زاهدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

پگاه زرجام 

استادیار
شماره تماس: 34343205-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهاب الدین زنگنه

شهاب الدین زنگنه 

استادیار
شماره تماس: 34274535- داخلی 284
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
میثم سعیدی

میثم سعیدی 

استادیار
شماره تماس: 34343013
اتاق: 21
پست الکترونیکی: 
حسن شرفی

حسن شرفی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد شریفی پور

محمد شریفی پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

اسماعیل شریف زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهرام شریف نیا

شهرام شریف نیا 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

غلامحسین شیسی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حبیب اله صفرزاده

حبیب اله صفرزاده 

استادیار
شماره تماس: 34274535 - 083 داخلی 207
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
قاسم عازمی

قاسم عازمی 

دانشیار
شماره تماس: 34343206-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هادی عبادی

هادی عبادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بیژن عباسی خزایی

بیژن عباسی خزایی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمدی عبدی

حمدی عبدی 

دانشیار
شماره تماس: 34343220-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ایمان عشایری

ایمان عشایری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجتبی فتحی

مجتبی فتحی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالحسین فتحی

عبدالحسین فتحی 

دانشیار
شماره تماس: 34343227-083
اتاق: 37
پست الکترونیکی: 
مهرداد فروتن

مهرداد فروتن 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

ابوالفضل فیروزه 

مربی
شماره تماس: 34343202-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید فعلی

سعید فعلی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد مهدی کارخانه چی

محمد مهدی کارخانه چی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد کاظمی فرد

محمد کاظمی فرد 

استادیار
شماره تماس: 34343233-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
آرزو کامران

آرزو کامران 

استادیار
شماره تماس: 34343229-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اله بخش کاووسی

اله بخش کاووسی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جهانشاه کبودیان

جهانشاه کبودیان 

استادیار
شماره تماس: 34343234-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

شهرام کریمی 

استادیار
شماره تماس: 34343215-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامرضا کریمی

غلامرضا کریمی 

دانشیار
شماره تماس: 34343218-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
میلاد کریمیان

میلاد کریمیان 

استادیار
شماره تماس: 0098-83-3434-3353
اتاق: 139
پست الکترونیکی: 
change-logo

رضا کیهانی 

مربی
شماره تماس: 34343219-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
صادق کولیوندی

صادق کولیوندی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جواد گودینی

جواد گودینی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
میلاد مجتهدی

میلاد مجتهدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
صابر محمدی

صابر محمدی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
یحیی محمدزاده گودینی

یحیی محمدزاده گودینی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد مرادی 

استادیار
شماره تماس: 34343213-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید مرادی

سعید مرادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامرضا مرادی

غلامرضا مرادی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن مرادی چشمه بیگی

حسن مرادی چشمه بیگی 

استادیار
شماره تماس: 34343214-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرهاد مردوخی

فرهاد مردوخی 

استادیار
شماره تماس: 34343236-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ایوب مقدم(تعاونی گیلان)

ایوب مقدم(تعاونی گیلان) 

استادیار
شماره تماس: 08334274530 داخلی 231
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدوهاب الدین مکی

سیدوهاب الدین مکی 

استادیار
شماره تماس: 34343203-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهزاد منتظری

بهزاد منتظری (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: 34343237-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حامد منکرسی

حامد منکرسی 

استادیار
شماره تماس: 34343230-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباس مهروان

عباس مهروان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 51 - 100 از 103 نتیجه
از 3