اعضای هیات علمی

نمایش 41 - 60 از 103 نتیجه
از 6
 
محمدرضا حقی

محمدرضا حقی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حشمت الله حقیقت

حشمت الله حقیقت 

دانشیار
شماره تماس: 34343002-083
اتاق: راهروی گروه مهندسی مکانیک داخلی 211
پست الکترونیکی: 
اکرم خدایاری

اکرم خدایاری 

استادیار
شماره تماس: 34343011-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جهانگیر خزائی

جهانگیر خزائی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

صبا خسروی 

استادیار
شماره تماس: 34343216-083
اتاق: 306
پست الکترونیکی: 
ابراهیم خلیل زاده وحیدی

ابراهیم خلیل زاده وحیدی 

استادیار
شماره تماس: 00988334283264
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرزاد دبیریان

فرزاد دبیریان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: دانشکده فنی مهندسی - گروه مهندسی مواد و نساجی
پست الکترونیکی: 
مزدک رادملکشاهی

مزدک رادملکشاهی 

استادیار
شماره تماس: 34343209-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
لاله رجبی

لاله رجبی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیر رجب زاده

امیر رجب زاده 

استادیار
شماره تماس: 34343238-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مسعود رحیمی

مسعود رحیمی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرشاد رحیم پور

فرشاد رحیم پور 

دانشیار
شماره تماس: 00988334283262
اتاق: دانشکده مهندسی شیمی و نفت
پست الکترونیکی: 
جواد رستمی

جواد رستمی 

استادیار
شماره تماس: 34343001-083
اتاق: 74
پست الکترونیکی: 
مجید رستمی قلعه لانی

مجید رستمی قلعه لانی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیمحمد رشیدی

علیمحمد رشیدی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ثمین روانشادی

ثمین روانشادی 

استادیار
شماره تماس: 34343208-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محسن زاهدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

پگاه زرجام 

استادیار
شماره تماس: 34343205-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهاب الدین زنگنه

شهاب الدین زنگنه 

استادیار
شماره تماس: 34274535- داخلی 284
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
میثم سعیدی

میثم سعیدی 

استادیار
شماره تماس: 34343012-083
اتاق: 21
پست الکترونیکی: 
نمایش 41 - 60 از 103 نتیجه
از 6