اعضای هیات علمی

نمایش 21 - 40 از 104 نتیجه
از 6
 
امید بختیاری

امید بختیاری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
الهام بختیاری منش

الهام بختیاری منش 

استادیار
شماره تماس: ۴۲۸۰۰۹۲(۸۳۳)۹۸+
اتاق: دانشکده مهندسی معماری
پست الکترونیکی: 
فاطمه بشی پور

فاطمه بشی پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نجف بیگلری

نجف بیگلری (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهنوش بیگلری

مهنوش بیگلری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین بنکداری

حسین بنکداری 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سمیه بهرامی

سمیه بهرامی 

استادیار
شماره تماس: 34343212-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جمشید بهین

جمشید بهین 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهراد پاک نژاد

مهراد پاک نژاد 

استادیار
شماره تماس: 34343003-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ارسلان پرواره

ارسلان پرواره 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
قامت پرویزی

قامت پرویزی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی پورعبدالله قهفرخی

مهدی پورعبدالله قهفرخی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمید توپچی نژاد

حمید توپچی نژاد 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: دانشکده فنی مهندسی - گروه مهندسی عمران
پست الکترونیکی: 
جعفر جماعتی

جعفر جماعتی 

استادیار
شماره تماس: 34343007-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدسعید جهانگیری

محمدسعید جهانگیری 

استادیار
شماره تماس: 34343239-083
اتاق: 213
پست الکترونیکی: 
change-logo

میترا جوان 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبداله چاله چاله

عبداله چاله چاله 

استادیار
شماره تماس: Iran (+98) - Kermanshah (83) - 34343235
اتاق: 34343235
پست الکترونیکی: 
محسن حیاتی

محسن حیاتی 

استاد
شماره تماس: 34343204-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد حاجی عزیزی

محمد حاجی عزیزی 

دانشیار
شماره تماس: 09128313996
اتاق: Civil Engineering-Office 144
پست الکترونیکی: 
علیرضا حبیبی

علیرضا حبیبی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 21 - 40 از 104 نتیجه
از 6