اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 20 از 103 نتیجه
از 6
 
فردین ابدالی محمدی

فردین ابدالی محمدی 

استادیار
شماره تماس: 34343222-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رمضانعلی ابوزاده گتابی

رمضانعلی ابوزاده گتابی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

آرش احمدی 

دانشیار
شماره تماس: 34343217-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمود احمدی

محمود احمدی 

استادیار
شماره تماس: 34343226-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجتبی احمدی

مجتبی احمدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی اکبر اختری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

امیرهوشنگ اخویسی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدحسین یاس

محمدحسین یاس 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمیدرضا اشرفی

حمیدرضا اشرفی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدابراهیم اعلمی آل آقا

محمدابراهیم اعلمی آل آقا 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا آقایاری

رضا آقایاری 

دانشیار
شماره تماس: 34274511-34274513
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مسعود آقاخانی

مسعود آقاخانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
افشین اقبال زاده

افشین اقبال زاده 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی امیری جا غرق

علی امیری جا غرق 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی امیری نژاد

مهدی امیری نژاد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید اویسی

سعید اویسی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وحید بابااحمدی

وحید بابااحمدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: Department of Material and Textile engineering
پست الکترونیکی: 
آرش بیات

آرش بیات 

مربی
شماره تماس: 09188315339
اتاق: گروه عمران
پست الکترونیکی: 
محمد سجاد بیاتی حسین آبادی

محمد سجاد بیاتی حسین آبادی 

استادیار
شماره تماس: 34343221-083
اتاق: دانشکده فنی مهندسی - گروه مهندسی برق
پست الکترونیکی: 
رضا بختیاری

رضا بختیاری 

دانشیار
شماره تماس: 083-34343025
اتاق: گروه مهندسی مواد
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 20 از 103 نتیجه
از 6