اعضای هیات علمی

« بازگشت

طراحی سیستمهای تهویه مطبوع 1

نام درس طراحی سیستمهای تهویه مطبوع 1
کد درس 1418299
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز