اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 107 نتیجه
از 3
 
فردین ابدالی محمدی

فردین ابدالی محمدی 

دانشیار
شماره تماس: 34343222-083
اتاق: 205
پست الکترونیکی: 
رمضانعلی ابوزاده گتابی

رمضانعلی ابوزاده گتابی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

آرش احمدی 

دانشیار
شماره تماس: 34343217-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجتبی احمدی

مجتبی احمدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمود احمدی

محمود احمدی 

دانشیار
شماره تماس: 34343226-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اکبر اختری

علی اکبر اختری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیرهوشنگ اخویسی

امیرهوشنگ اخویسی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدحسین ادیب راد

محمدحسین ادیب راد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدحسین یاس

محمدحسین یاس 

استاد
شماره تماس: 34343005-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمیدرضا اشرفی

حمیدرضا اشرفی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدابراهیم اعلمی آل آقا

محمدابراهیم اعلمی آل آقا 

دانشیار
شماره تماس: 34343006-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا آقایاری

رضا آقایاری 

دانشیار
شماره تماس: +98(83)34274511
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مسعود آقاخانی

مسعود آقاخانی 

دانشیار
شماره تماس: 34343064-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
افشین اقبال زاده

افشین اقبال زاده 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی امیری جا غرق

علی امیری جا غرق 

استادیار
شماره تماس: 34343008-083
اتاق: 8
پست الکترونیکی: 
مهدی امیری نژاد

مهدی امیری نژاد 

استادیار
شماره تماس: 34343342-083
اتاق: دانشکده نفت و پتروشیمی
پست الکترونیکی: 
سعید اویسی

سعید اویسی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وحید بابااحمدی

وحید بابااحمدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: Department of Material and Textile engineering
پست الکترونیکی: 
آرش بیات

آرش بیات 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد سجاد بیاتی حسین آبادی

محمد سجاد بیاتی حسین آبادی 

استادیار
شماره تماس: 34343221-083
اتاق: دانشکده فنی مهندسی - گروه مهندسی برق
پست الکترونیکی: 
امید بختیاری

امید بختیاری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا بختیاری

رضا بختیاری 

دانشیار
شماره تماس: 083-34343025
اتاق: گروه مهندسی مواد
پست الکترونیکی: 
الهام بختیاری منش

الهام بختیاری منش 

استادیار
شماره تماس: ۴۲۸۰۰۹۲(۸۳۳)۹۸+
اتاق: دانشکده مهندسی معماری
پست الکترونیکی: 
فاطمه بشی پور

فاطمه بشی پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهنوش بیگلری

مهنوش بیگلری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نجف بیگلری

نجف بیگلری (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین بنکداری

حسین بنکداری 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سمیه بهرامی

سمیه بهرامی 

استادیار
شماره تماس: 34343212-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جمشید بهین

جمشید بهین 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهراد پاک نژاد

مهراد پاک نژاد 

استادیار
شماره تماس: 34343003-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ارسلان پرواره

ارسلان پرواره 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
قامت پرویزی

قامت پرویزی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی پورعبدالله قهفرخی

مهدی پورعبدالله قهفرخی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمید توپچی نژاد

حمید توپچی نژاد 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: دانشکده فنی مهندسی - گروه مهندسی عمران
پست الکترونیکی: 
جعفر جماعتی

جعفر جماعتی 

استادیار
شماره تماس: 34343007-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدسعید جهانگیری

محمدسعید جهانگیری 

استادیار
شماره تماس: 34343239-083
اتاق: 213
پست الکترونیکی: 
میترا جوان

میترا جوان 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبداله چاله چاله

عبداله چاله چاله 

استادیار
شماره تماس: Iran (+98) - Kermanshah (83) - 34343235
اتاق: 34343235
پست الکترونیکی: 
محسن حیاتی

محسن حیاتی 

استاد
شماره تماس: 34343204-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد حاجی عزیزی

محمد حاجی عزیزی 

دانشیار
شماره تماس: 09128313996
اتاق: Civil Engineering-Office 144
پست الکترونیکی: 
علیرضا حبیبی

علیرضا حبیبی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدشهاب حسنی نسب

سیدشهاب حسنی نسب 

استادیار
شماره تماس: 083-34343110
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا حقی

محمدرضا حقی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حشمت الله حقیقت

حشمت الله حقیقت 

دانشیار
شماره تماس: 34343002-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اکرم خدایاری

اکرم خدایاری 

استادیار
شماره تماس: 34343011-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جهانگیر خزائی

جهانگیر خزائی 

دانشیار
شماره تماس: 34274546 و 34343099
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
صبا خسروی

صبا خسروی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ابراهیم خلیل زاده وحیدی

ابراهیم خلیل زاده وحیدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرزاد دبیریان

فرزاد دبیریان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: دانشکده فنی مهندسی - گروه مهندسی مواد و نساجی
پست الکترونیکی: 
مزدک رادملکشاهی

مزدک رادملکشاهی 

استادیار
شماره تماس: 34343209-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 107 نتیجه
از 3