1887

شماره تماس های گروه های آموزشی جهت پاسخگویی به سوالات مصاحبه های دکتری

 
شماره تماس های گروه های آموزشی جهت پاسخگویی به سوالات مصاحبه های دکتری

 

 

شماره تماس گروه های آموزشی دانشکده فنی مهندسی

 

گروه مهندسی مکانیک 

 


09046879373 

08334343010

 

گروه مهندسی برق

 

 

08334343211

 

گروه مهندسی کامپیوتر

 

09026420182

08334343225

 

گروه مهندسی مواد و نساجی

 

 ۰۹۱۲۲۰۰۴۶۳۴(شماره مدیر گروه فقط پیام در واتساپ)

08334343046

 

گروه مهندسی عمران

 

09189184432

08334343109

 

گروه مهندسی معماری

 

 

 

08334343387

 

گروه مهندسی شیمی

 

09372471027

08334343321

 

 


شناسه : 3793031